#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Odlehčovací služba terénní - DECENT Hulín

Typ: ostatní
Decent HulínPosláním terénní odlehčovací služby DECENT Hulín, p. o. je poskytnout podporu rodině či pečující osobě v péči o jejich blízké a vytvořit tím čas pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí.

Hulín, Záhlinice, Chrášťany, Pravčice, Břest, Skaštice, Žalkovice, Zářičí, Kyselovice a Chropyně.

Poskytovatelem odlehčovací služby DECENT Hulín je příspěvkovou organizací města Hulína.

 

Pečujete o seniora nebo zdravotně postiženého? Ozvěte se nám.

Budeme spolu s Vámi hledat cestu, jak mu ulehčit pobyt v domácím prostředí a Vám umožnit chvíli odpočinku.

 

Cílem odlehčovací služby je pečující osoba, které poskytnutím péče o seniora či zdravotně postiženého, o kterého pečuje, vytvoříme čas pro odpočinek, relaxaci či zajištění osobních záležitostí.

 

Co nabízíme?

Podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytujeme terénní službu odlehčovací.

Úhrada za poskytnuté úkony se řídí platným ceníkem, který je schválen Radou města Hulína.

Výše úhrad je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění § 10 odst. 2 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.108/2006 v platném znění.

Aktuální ceník je ke stažení na internetových stránkách www.hulin.cz/decent, k vyzvednutí je ve Středisku sociálních služeb v Hulíně, Nábřeží 1314.

Pracujeme na základě individuálního plánu, který sestavuje spolu s uživatelem a pečující osobou klíčový pracovník odlehčovací služby.

NE - Nepodáváme léky, nechystáváme lékovky, neaplikujeme inzulin, neprovádíme odborné převazy, nepodáváme výživu pegem a neprovádíme další zdravotnické úkony.

Uživatel s poskytovanou péčí musí souhlasit – tento princip je základem poskytnutí péče. Vždy je na uživateli, zda a jakou péči od nás přijme. Dbáme na přání a potřeby uživatele.

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 

Komu je služba určena:

Služba je určena lidem, kteří pečují o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci v důsledku stáří nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc druhé osoby.

 

Kde? V domácnostech uživatelů v Hulíně, Záhlinicích, Chrášťanech, Pravčicích a Břestě, dále ve Skašticích, Žalkovicích, Zářičí, Kyselovicích a Chropyni.

 

Zjednodušeně:

Odlehčovací službu poskytujeme ve výše uvedených obcích tam, kde se o uživatele stará pečující osoba.

Tuto osobu v péči vystřídáme. Pečující osobě vznikne čas potřebný pro odpočinek a získání sil důležitých k dalšímu pečování. Také tento čas může využít k zařízení osobních věcí, zajít za kulturou nebo jít do zaměstnání atd.

 

Cílové skupiny:

 • senioři

 • osoby s jiným zdravotním postižením

 • osoby s tělesným postižením,

 • osoby s chronickým postižením

 • osoby s kombinovaným postižením

 

Péči poskytujeme lidem od 26ti let věku.

 

 

 

Nabídka služeb terénní odlehčovací služby pondělí až neděle včetně svátků od 6.00 do 20.00 hodin

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 2. pomoc při oblékání a svlékání

 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 4. pomoc při prostorové orientaci

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 3. pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) dovoz oběda autem v Hulíně

b) dovoz oběda autem do Záhlinic, Chrášťan,

Pravčic a Břestu

c) zajištění stravy přiměřené době poskytování

služby

d) pomoc při přípravě stravy přiměřené době

poskytování služby

4. Zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím - doprovázení do školy, k lékaři, do zaměstnání, na úřady atd. a zpět

5. Sociálně terapeutické činnosti – jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Mezi hlavní principy, které si pracovnice sociální služby stanovily, patří především:

 

1. Individuální přístup k uživateli

K uživateli je přistupováno individuálně. Služba je poskytována pro konkrétního člověka, proto tedy i konkrétním způsobem. Poskytování stejného úkonu se ve svém postupu může u jednotlivých uživatelů lišit. Je vytvořen individuální plán péče, podle kterého pracují všechny naše pracovnice.

 

2. Zachování důstojnosti uživatele

Dbáme na důstojnost uživatele za všech okolností a ve všech situacích, např. při provádění osobní hygieny, koupeli, výměně plen.

 

3. Respektování požadavků, potřeb a volby uživatele

Dbáme na přání uživatele, pokud je v souladu s posláním a cílem naší služby. Není možné, aby o poskytovaných službách (způsobu nebo četnosti) zcela rozhodovala rodina či pečovatelka. V odlehčovací službě rozhoduje uživatel spolu s pečující osobou.

 

4. Flexibilita pracovníků sociální služby Snažíme se poskytnout uživateli požadovanou službu v co možná nejkratším termínu od podání žádosti o zavedení služeb po její realizaci v domácnosti uživatele. Pružně reagujeme na měnící se potřeby uživatele.

 

Respektuj staré, když jsi mladý.

Pomáhej slabým, když jsi silný.

Přiznej svou chybu, když se mýlíš.

Protože jednoho dne budeš ty ten starý,

slabý a ten, co se mýlil.“

 

KDE NÁS NAJDETE:

 

Ředitelství sociální služby:

Ed. Světlíka 1197, 768 24 Hulín

 

Středisko sociální služby:

Nábřeží 1314, 768 24 Hulín

 

Kontakt pro zájemce o služby:

sociální pracovnice, vedoucí sociálních služeb

tel: 737 018 289

 

 

Co musíte udělat, chcete-li využívat sociální služby:

1. Kontaktovat pracovníka sociální služby.

2. Podat žádost o zavedení odlehčovací služby. Žádost je ke stažení na internetových stránkách www.hulin.cz/decent, můžete si ji také vyzvednout ve Středisku sociálních služeb – Nábřeží 1314, Hulín. Pokud nejste schopni si sami zajistit podání a vyplnění žádosti, můžete o službu požádat prostřednictvím ošetřujícího lékaře, rodinného příslušníka, souseda či jiné blízké osoby. Případně můžete požádat telefonicky o doručení žádosti pracovnicí PS. Vyplněnou žádost předáte pracovnici SS ve Středisku sociálních služeb v Hulíně, Nábřeží 1314.

3. Jednat o rozsahu požadované služby. Při vstupním sociálním šetření  ve vaší domácnosti vás navštíví naše sociální pracovnice, která bude zjišťovat vaše potřeby, osobní cíle a představu o poskytované službě.

4. Pokud budou splněny všechny podmínky k zavedení péče, sepíše s vámi sociální pracovnice

smlouvu o poskytování odlehčovací služby.

 


Přílohy

Vytvořeno: 3. 9. 2019
Poslední aktualizace: 3. 9. 2019 10:31
Autor: Správce Webu