#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 Zasílání informací emailem

25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení evropského parlamentu (GDPR) o ochraně osobních údajů. Toto nařízení zahrnuje i zasílání informačních sdělení prostřednictvím emailu. Pokud tedy chcete dostávat emailem informace a novinky z obce Břest, je nutné nám potvrdit váš souhlas se zasíláním emailových sdělení (viz níže).

 

Novinky e-mailem

Neuděluji souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které vstupuje v platnost 25. 5. 2018.


1. Souhlasím s tím, aby mi Obec Břest, se sídlem 76823 Břest 87, IČO: 00287105, která provozuje portál na webové adrese www.obec-brest.cz (dále jen „Portál“ a „Provozovatel“), zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména
informace týkající se dění v obci Břest, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek. Beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že sdělení zaslána Provozovatelem se mohou týkat nejen Provozovatele, ale i třetích osob.
2. V souladu s Nařízením EU 2016/679, ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně uděluji Provozovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro zasílání sdělení, a to pro účely jejich zařazení do příslušné databáze a pro účely zasílání informačních sdělení. V souladu s předchozí větou budou zpracovány tyto osobní údaje: adresa elektronické pošty (email) (dále jen jako „osobní údaje“).
3. Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, a to na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím komunikačních prostředků Portálu, či prostřednictvím emailu webmaster@obec-brest.cz.
4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5. Osobní údaje poskytnuté Provozovateli na základě tohoto souhlasu nebudou poskytnuty ani předány třetí straně.
6. Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech, která mám v případě, že bych se domníval, že Provozovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, Konkrétně se jedná o následující práva:
6.1. Právo požádat Provozovatele o vysvětlení,
6.2. Právo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav.
7. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu požádat Provozovatele o informaci o zpracování mých osobních údajů, kterou mi je Provozovatel povinen předat.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat a požádat o výmaz na emailové adrese webmaster@obec-brest.cz.

 

 

 


 

 

 

Pokud souhlas nepotvrdíte

Je nám líto, ale k provedení požadované akce musíme mít Váš souhlas se zpracování osobních údajů. Bez sohlasu nemůžeme váš email zaregistrovat.

zpět