#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Výpis usnesení ze zápisu rady obce č. 75

Výpis usnesení ze zápisu RO č. 75 ze dne 6. 6. 2022

 

RO schvaluje

1/ RO 75/2022 program jednání RO č. 75

2/RO 75/2022 účetní závěrku ZŠ Břest za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bez výhrad.

3/RO 75/2022 vyřazení DDN majetku základní školy Břest – monitor k PC.

4/RO 75/2022 záměr prodeje obecního pozemku část p.č. 1048 o výměře 231 m2 za Kč 50,- za m2 za podmínky věcného břemene pro obec.

5/RO 75/2022 dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi obcí Břest a ing. Pavlem Tomanem, Kříčkova 288//8, 695 01 Hodonín v tělese cyklostezky.

6/RO 75/2022 žádost p. Šťastného o pronájem prostor kulturního domu za účelem taneční zábavy 26. 11. 2022.

7/RO 75/2022 cenovou nabídku p. Pospíšila P., Břest 229 na vybudování zpevněné plochy pod kontejnery na Rajčudě ve výši Kč 39.724,30 Kč vč. DPH.

 

RO nesouhlasí

8/RO 75/2022 s projektovou dokumentací na čp. 134 (parkovací místa).

 

RO vzala na vědomí

  • upozornění starosty na povinnost radních podat průběžné oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů do 30. 6. 2022.

  • zápis z kontrolního dne 30. 5. 2022 s projektanty mostu přes Moštěnku firmy Atreno Mosty s.r.o. Na Bystřičce 740/26, Olomouc a obcí Břest.

  • informace starosty o časovém harmonogramu ohledně oprav komunikace za Jánskou, spojovací komunikace k čp. 182 a chodník podél hřbitova,

  • informace starosty ohledně změn dispozic kulturního domu,

  • informace starosty o jednání s firmou ED.G.(E.ON) o vybudování trafostanice u kulturního domu,

  • informace starosty o dokončení PD cyklostezky včetně doplnění zeleně.

  • oznámení ředitele základní školy o přijetí finančního daru na zabezpečení akce „Škola v přírodě 2022“ ve výši Kč 10.000,- od firmy Ermonta, s.r.o, Břest 79 a 5.000,- Kč od firmy Mont-Kovo, s.r.o., Břest.

Vyvěšeno: 15. 6. 2022

Datum sejmutí: 2. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět