#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2026

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2026

 

Rozpočtový výhled 

Obec:   B Ř E S T          
Návrh - Rozpočtový výhled v tis. Kč na rok 2023-2026        
             
Znak řádku      ROK
    2023 2024 2025 2026
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.    22 500   14 750   11 225   7 348  
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010  22 440   23 113   23 807   24 521  
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020  1 980   2 039   2 101   2 164  
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř. 4030  400   400   400   400  
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 25 080   25 832   26 607   27 406  
P   Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200 26 400   27 192   28 008   28 848  
V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210  38 280   39 428   40 611   41 830  
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220  5 000   10 000   5 000   5 000  
V   Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430 23 760   24 473   25 207   25 963  
  Příjmy z financování           
P5   - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113         
P6   - úvěry dlouhodobé - 8123         
P8   - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111         
P9   - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121         
P10   - ostatní (aktivní likvidita)-8117        
+F P5 až P10 Příjmy z financování celkem  0   0   0   0  
  Výdaje z financování           
V4   - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114         
V5   - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124         
V7   - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112         
V8   - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122        
V9   - ostatní (aktivní likvidita)-8118        
-F V4 až V9 Výdaje z financování  0   0   0   0  
B P-V+/-F Hotovost běžného roku bez PS 2 640   2 719   2 801   2 885  
C A+B Hotovost na konci roku  25 140   17 469   14 026   10 233  

Vyvěšeno: 15. 8. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Zpět