#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obecni úřad:

- zabezpečuje úkoly v samostatné  působnosti  obce uložené zastupitelstvem obce  -
- v oblasti  přenesené  působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
Dále  vykonává  přenesenou  působnost :
- matriční  úřad  - do  matričního  obvodu spadá Obec Břest
Pověřeným  úřadem  pro  Obec  Břest je Městský úřad  Hulín .
Obec  s rozšířenou  působností  je  pro Obec Břest Město Kroměříž .
 
VYŘIZOVÁNÍ  ZÁLEŽITOSTÍ   PRO  OBČANY :
Starosta: Jaromír Navrátil
573 354 045
602 569 853
starosta@obec-brest.cz
 
Ekonomka, matrikářka: Jarmila Poláčková
573 354 546
urad@obec-brest.cz
 
- příjem  písemných  žádostí  ,  stížností,  pošty
- poplatek ze psů a jejich evidence
- poplatky ze vstupného
- poplatky z místa
- evidence  hrobů, přijímání  žádostí o pronájem hrobového  místa
- poplatky z hrobů  / uzavírání  smluv, vybírání  poplatků/
- přidělování  písel popisných
- poplatky za nájem bytů  a  pozemků
- pokladna
M a t r i k a :  
- matriční  záležitosti / svatby, úmrtí, změny jména a příjmení, vyhotovování druhopisů matričních dokladů
- ověřování  podpisů  a  listin
- evidence obyvatel / hlášení k trvalému pobytu, přijímání žádostí o úřední rušení údajů o místu trvalého pobytu
- občanské průkazy / příjem žádostí, vydávání dokladů, hlášení ztrát a odcizení /
- příjem žádostí o výpis z rejstříků trestů
-  vydávání  rybářských lístků, vybírání poplatků
- místní poplatek za odpad - vybírání poplatku, evidence poplatníků