#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Opravné prostředky

1. 
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

2. 
Odvolání musí být písemné a je adresováno Obecnímu úřadu v Břestě.

3. 
Pro podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze použít formulář, který je k dispozici na obecním úřadě.

4. 
O odvolání proti rozhodnutí, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti, rozhodne starosta obce , pokud zastupitelstvo obce nestanoví jinak.. O odvolání ve věcech přenesené působnosti rozhodne starostka obce .

5. 
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání.

6. 
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.


Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.
-
Poskytnutí informací ..... do 15 dnů od obdržení žádosti
-
Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci ..... do 7 dnů od obdržení žádosti
-
Rozhodnutí o odepření informací ..... 30 dnů od přijetí žádosti
-
Výzva k upřesnění žádosti ..... do 7 dnů od podání žádosti
-
Lhůta pro upřesnění žádosti žadatelem ..... do 30 dnů
-
Sdělení o odložení žádosti ..... do 3 dnů
-
Lhůta pro odvolání proti fiktivnímu negativnímu rozhodnutí ..... do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti
-
Lhůta pro vyřízení odvolání ..... 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
-
Lhůta pro podání odvolání ..... 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se nevztahuje na postup při poskytování informací povinným subjektem, který je upraven zvláštním zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Břestě, se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Břestě.


Adresa Obecního úřadu Břest: Břest č.p. 87, 768 23 Břest