#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

OBEC B Ř E S T


768 23 Břest čp.87, tel.               573 354 045,            urad@obec-brest.cz IČO 00287105 SAZEBNÍK NÁKLADŮ
SPOJENÝCH S VYHLEDÁVÁNÍM A POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ DLE ZÁKONA ČÍSLO 106/1999 Sb.

Obecní úřad Břest vydává na základě ustanovení § 5, odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb. tento sazebník:

1. Věcné náklady

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

a) kopírování na kopírovacích strojích

Ø jednotranně za list A4 3,-- Kč

Ø oboustranně za list A4 6,-- Kč

Ø jednostranně za list A3 6,-- Kč

Ø oboustranně za list A3 12,-- Kč

b/ cena technického nosiče :

disketa 3,5” - 20,-- Kč/kus

CD-ROM - 60,-- Kč/kus

poštovní poplatky dle platných tarifů České pošty.
elektronickou poštou se informace neposkytují.

2. Osobní náklady
V případě, že se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, zaplatí žadatel osobní náklady práce odborného zaměstnance ve výši 60,-- Kč/hod. Účtuje se přitom každá započatá půlhodina činnosti odborného zaměstnance příslušným podílem ze stanovené částky.

3. Celková sazba úhrady

Celková sazba úhrady je dána součtem všech nákladů v jednotlivých položkách sazebníku. 

Schváleno radou obce dne 12. 2. 2003