#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


 

OBEC B Ř E S T


768 23 Břest čp.87, tel. 573 354 045, urad@obec-brest.cz, IČO 00287105 

……………………………………………………………..
Ž Á D O S T
O POSKYTNUTÍ INFORMACE VE SMYSLU ZÁKONA ČÍSLO 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ŽADATELA) Fyzická osobaJméno a příjmení: ............................................................. Rodné číslo: ............................Trvalé bydliště: ...........................................................................................................................Telefon: ....................................Fax: ....................................E-mail:...........................................

B) Právnická osobaNázev žadatele: ..................................................................................... IČ: ...............................Jméno a příjmení zástupce pro jednání: ......................................................................................Trvalé sídlo žadatele: ..................................................................................................................Telefon: ....................................Fax: ....................................E-mail:...........................................

Předmět žádosti (obsah požadované informace):Datum: ........................................... Podpis žadatele: ..............................................
OBEC B Ř E S T


768 23 Břest čp.87, tel. 573 354 045, urad@obec-brest.cz, IČO 00287105 

SAZEBNÍK NÁKLADŮ
SPOJENÝCH S VYHLEDÁVÁNÍM A POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ DLE ZÁKONA ČÍSLO 106/1999 Sb.

Obecní úřad Břest vydává na základě ustanovení § 5, odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb. s účinností od 1. 1. 2003 tento sazebník:1. Věcné nákladyVěcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

a) kopírování na kopírovacích strojích

Ø jednotranně za list A4 3,-- Kč

Ø oboustranně za list A4 6,-- Kč

Ø jednostranně za list A3 6,-- Kč

Ø oboustranně za list A3 12,-- Kč

b/ cena technického nosiče :

disketa 3,5” - 20,-- Kč/kus

CD-ROM - 60,-- Kč/kus

poštovní poplatky dle platných tarifů České pošty.


2. Osobní náklady
V případě, že se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, zaplatí žadatel osobní náklady práce odborného zaměstnance ve výši 60,-- Kč/hod. Účtuje se přitom každá započatá půlhodina činnosti odborného zaměstnance příslušným podílem ze stanovené částky.


3. Celková sazba úhrady


Celková sazba úhrady je dána součtem všech nákladů v jednotlivých položkách sazebníku.