#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Mateřská škola Břest   Název školy:  Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž
Adresa: 

MŠ Břest 227, 76823 Břest

Telefon:  573 354 032, Email msbrest@seznam.cz
Právní forma:  Příspěvková organizace IČ:70991294
Datová schránka:  isy3e5v
Zařazení do sítě škol:  1. 1. 2003
Název zřizovatele:  Obec Břest
IZO:  600 118 045 
Ředitelka:  Jitka Ženčáková
Počet tříd:  2
Provoz MŠ: 

zajištěn od 6:30 hodin do15:45 hodin. 

 

Přehled hlavní činnosti (podle zřizovací listiny) Činnost příspěvkové organizace MŠ je vymezen paragrafem č. 33-35 zákona 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.14/ 2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 

 

25. 5. 2020 opět začíná provoz v MŠ

PROVOZ ZAJIŠTĚN OD 6.30 DO 15.30 PRO ZAMĚSTNANÉ RODIČE, PRO OSTATNÍ JEN DOPOLEDNE.

 


 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Prosím, podrobně si přečtěte doporučení MŠMT, zvažte možná rizika. Rodiče dětí, které budou navštěvovat MŠ, musí přinést čestné prohlášení. Kvůli organizaci znovuotevření MŠ, potřebuji znát alespoň orientačně počet dětí, které nastoupí.  Proto čestné prohlášení dejte do schránky MŠ nejlépe do 7. 5. 2020. O termínu otevření Vás budu včas informovat. 

Jitka Ženčáková

Čestné prohlášení

 

Dodatek k provoznímu řádu

17.5.2020 č.j 88/20

Rodiče budou dodržovat rozestupy, před vchodem využijí stojan s dezinfekcí, zazvoní a proběhne ranní filtr pověřenou paní učitelkou- Bc jana Piskovská a Veronika Langerová,které změří teplotu, zjistí zdravotní stav dítěte/kašel, rýma…/,když je dítě v pořádku rodič odejde a dítě učitelka odvede do šatny, kde se zuje a převlékne. Pak odejde do umývárny a po dobu 20 sekund si řádně pod tekoucí teplou vodou za použití mýdla z dávkovače umyje dle obrázku ruce pod dohledem p. učitelky D. Sobkové. Piskovské, Langerové.Pak teprve vstoupí do herny. V průběhu dne p. učitelky použijí SANYTOL,nebo jednorázové ubrousky na dezinfekci stolů, židliček, telefonního sluchátka, klávesnice. Při pomoci s osobní hygienou si nasadí jednorázové rukavice, které vyhodí do uzavíratelného koše s plastovým pytlem.Pak si ruce vydezinfikují-ANTI -COVIT. Děti i pedagogové a provozní zaměstnankyně používají jednorázové ručníky- vhazovat do označeného pytle .Děti si myjí ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou před jídlem,po jídle, po použití toalety, po příchodu zvenku před obědem využijí navíc dezinfekční přípravek pro děti, který bude aplikovat p, učitelka -D.Sobková, Piskovská.

V současné době bylo zrušeno čistění chrupu.

V herně je nutné pravidelné větrání,v příhodných podmínkách stálé větrání.

V jídelně děti budou mít na svých místech svačiny na tácku , pití ve skleničce .Oběd- příbor zabalený v ubrousku, talíř s polévkou,pití.Pro druhý chod chodí postupně na vyzvání p. učitelky . Špinavé nádobí odkládají na boční stolek.

V současné době bylo zrušeno čistění chrupu.

Po odchodu paní Hladilová provede dezinfekci stolů a židlí- SANYTOL .Přichystá jídlo 2 skupině.Pak provede opět dezinfekci a setře navíc podlahu, vyvětrá.

 

Výdej stavy zajišťuje paní Renata Hladilová, zaměstnankyně ŠJ, byla proškolena a seznámena se změnami- vis HACCP vydaný c souvislosti s COVID -19 ŠJ Břest .

Zásadní hygienické požadavky:

- vybavení a používání OOPP (rouška, jednorázové rukavice, pracovní oděvy,

-dezinfekce prostor

-, zajištění osobní hygieny personálu, schopnost včas rozpoznat příznaky onemocnění, povinnost hlásit onemocnění, školení atd.

-dodržovat zásady správné výrobní a hygienické praxe při přípravě pokrmů a jejich podávání.

-Při manipulaci s potravinami, které se dále tepelně neopracovávají, při manipulaci s transportním nádobím, příbory, atd. musí personál používat jednorázové rukavice. Jednorázové rukavice by neměly být používány v potravinářském prostředí jako náhrada za mytí rukou. Virus COVID-19 může kontaminovat jednorázové rukavice stejným způsobem, jakým se dostane na ruce pracovníků. Je podstatné si uvědomit, že odstranění jednorázových rukavic může vést ke kontaminaci rukou.

Paní výdejnice byla poučena a nacvičila dle videa správnou manipulaci ./

Dezinfekční prostředky na ruce nenahrazují mytí rukou v tekoucí teplé vodě s mýdlem a po dobu min 20 sekund.

S ohledem na původce onemocnění je vhodné aplikovat mytí stolního nádobí (i jídlonosičů, pokud se nezvolí lepší varianta – jednorázový obal) v myčce s vodou o teplotě min 60 ºC po dobu 30 minut4 s obvyklými mycími prostředky. Při jiném způsobu mytí se vyžaduje oplach při teplotě 85 ºC. Nádobí se neutírá a neleští. Je možné sušení vzduchem a použití průmyslové leštičky příborů.

Je nutné zamezit samoobslužnému režimu dětí při stravování, tzn. že v jídelně děti budou mít na svých místech svačiny na tácku , pití ve skleničce .Oběd- příbor zabalený v ubrousku na tácku s pitím a ovocem, kompotem apod.+ talíř s polévkou. Pro druhý chod chodí postupně na vyzvání p. učitelky . Špinavé nádobí odkládají na boční stolek.

 

OOPP

P.uklizečka- rouška,rukavice,pracovní oděv,obuv

Výdej stravy- rouška rukavice,pracovní oděv,obuv

Pedagogické pracovnice- rukavice při pomoci v osobní hygieně, pracovní oděv a obuv.

V případě výskytu nákazy COVID-19, bude zaměstnanec , který bude v kontaktu s podezřením či pacientem s onemocněním COVID-19 ve speciálním oděvu- voděodolný overal nebo empír, rukavice, štít , rouška.

Dezinfekční prostředky na ruce je nutné vnímat jako další opatření, které však nenahrazuje mytí rukou v tekoucí teplé vodě s mýdlem a po dobu min 20 sekund.

 

Prádlo- praní zajišťuje paní Renata Hladilová:

Děti mají lehátka co nejdále od sebe, využíváme stohovatelná lehátka- nedotýkají se .Každé dítě má své pyžamo, 1x týdně výměna za čisté. V případě pomočení se vše dá do pytle a označené vynese na vyznačené místo-sklad u garáže a rodič si pytel odnese.

Výměna ložního prádla je prováděna 1x za 3 týdny- v pračce na 60 stupňů, následně vysušena v sušičce. Špinavé prádlo je v označeném pytli a nepřichází do styku s čistým. Čisté prádlo je uskladněno ve speciálně označené skříni v 1 patře.

Ručníky jsou papírové, jednorázové.

Dezinfekční prostředky

Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobců uvedených na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.Není připuštěn úklid nasucho!

V nejvyšší četnosti čistit a dezinfikovat plochy a předměty, kterých se denně dotýkáme – kliky, madla, vypínače, zábradlí, výtokové ventily u umyvadel, splachovadla, tlačítka u tekutých mýdel či zásobníků dezinfekce). Nezapomenout na dezinfekci hraček.

Zajistit účinné dezinfekční prostředky na jednotlivé povrchy.

Koronavirus je obalený virus, na který působí dezinfekční přípravky s jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být uvedená účinná koncentrace desinfekčního přípravku a čas působení. Dále také na jaké viry bylo provedeno testování a dle jaké normy (min. EN 14476 nebo DVV/RKI).

Využíváme tyto dezinfekční prostředky:

SANYTOL- uklízečka, učitelky

SAVO-uklizečka

ANTI COVID ped. Pracovnice, rodiče, uklízečka, dovozce obědů

Antibakteriální ubrousky- pedagogické pracovnice

Speciálně pro děti s balzámem – dětem aplikují pedagogické pracovnice

 

Všichni zaměstnanci poučení o správném používání, ředění, a ukládání do odpadu. /Viz složka s popisem k přípravkům /

 

Bezpečné nakládání s odpady

Paní uklízečka veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vloží do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel pevně zaváže a povrch pytle ošetří dezinfekčním prostředkem. / V případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem/.Zavázaný pytel vloží do popelnice na směsný komunální odpad-nikdy vedle. Není přípustná jakákoli manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.

Při manipulaci s odpadem vždy musí používat rukavice a roušku. Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit desinfekčním prostředkem.

S dalšími odpady se nakládá dle zákona o odpadech.

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Prosím, podrobně si přečtěte doporučení MŠMT, zvažte možná rizika. Rodiče dětí, které budou navštěvovat MŠ, musí přinést čestné prohlášení. Kvůli organizaci znovuotevření MŠ, potřebuji znát alespoň orientačně počet dětí, které nastoupí.  Proto čestné prohlášení dejte do schránky MŠ nejlépe do 7. 5. 2020. O termínu otevření Vás budu včas informovat. 

Jitka Ženčáková

Čestné prohlášení

 

Pokyny MŠMT k obnovení provozu MŠ

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou.

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

V prostorách mateřské školy

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

 • Více na: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Zápis do Mateřské školy Břest

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti koronavirem bez osobní přítomnosti rodičů a dětí a po dohodě se zřizovatelem.

 

od 4.5 2020 do 14.5. 2020.

 

Přihlášku ke vzdělávání v MŠ naleznete na webových stránkách obce Břest, školství, MŠ,nebo v MŠ Břest 227,768 23 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované přímo na přihlášce

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy:isy3e5v

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: msbrest@seznam.cz(nelze jen poslat prostý email!),

 3. poštou MŠ Břest 227,768 23 Břest,

 4. osobním podáním:v MŠ od 6.30 do 9,00 každý den za dodržení hyg. doporučení.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Příloha: Žádost o přijetí do MŠ Břest 2020/2021

 

K žádosti  o ošetřovné, které MŠ potvrdila je nutné ještě přiložit výkaz.

 

VÝKAZ PÉČE O DÍTĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ

 1. Předá zaměstnavateli žádost o ošetřovné při péči o dítě,  v díle B. vyplní potřebné údaje a v kolonce o výše uvedené dítě jsem osobně pečoval ve dnech, uvede  první den, od kdy začal pečovat.
 2. Ke konci měsíce musí vyplnit zaměstnanec „ výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovných zařízení“, zaměstnavatel k tomu doplní údaje na straně 2.

Tento formulář se musí vyplnit každý měsíc po dobu trvání péče o dítě.

Originál obou těchto formulářů musíte předat mzdové účetní, aby bylo možné zajistit vyplácení dávky OSSZ.

Oba formuláře pečlivě vyplňte, vzhledem k situaci nebudu nikoho nahánět, aby si doplnil potřebné údaje a předám sociálce. Ta nevyplatí, dokud nebude vše v pořádku.

Formulář výkazu je ke stažení na stránkách OSSZ

 

Další informace o ošetřovném

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)  vydává výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije
ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Kde získá škola tiskopis žádosti?

Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ. Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena
k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost
o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

Měsíční plán - červen 2020

2. 6.  Den dětí v MŠ
15. 6. Vystavení tabla předškolních dětí 
19. 6. Rozloučení s předškolními dětmi
30. 6. Oslava narozenin

Charakteristika  MŠ


učební třída mateřské školyMateřská škola v Břestu je umístěna mimo hlavní silnici v klidném prostředí. Budova je prostorná, postupně se modernizuje, maximální kapacita je 50. dětí. V současné době máme v provozu 2 třídy. Součástí MŠ je výdejna stravy a samostatná jídelna. K budově patří krásná velká zahrada s keři a stromy. Děti zde mají k dispozici dřevěný hrad, houpačky, pískoviště, altán, navezený kopec k bobování, "dopravní hřiště se značkami“ Děti  mají k dispozici koloběžky, autíčka, tříkolky, kola, dostatek potřeb na pískoviště i na hry na trávě (branky, míče, pálky, švihadla, kuželky...). Dřevěný altánek využíváme hlavně v letních měsících kdy většinu času trávíme na zahradě. Nedílnou součástí zahrady je i vysoký komín s čapí rodinkou, která se stala naším maskotem Odpočinková místnost mateřské školya doprovází nás i Školním vzdělávacím programem. Velkou výhodou naší vesnické MŠ je příroda, která nás obklopuje a skýtá využití různorodých lokalit- louka pole, rybník, les.
 
 

 

Filosofie MŠ

 
zahrada v mateřské školeFilosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí, jejich rozvojových předpokladů a s optimálně stanoveným programem.
Našim cílem je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte. Respektujeme všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Stavíme do středu dítě s jeho přirozenými potřebami a jeho postupně se rozšiřující komunikaci se světem.

Pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to, co umí a zná - neboť poznatky je možné doplnit i později, avšak životní zkušenost, resp. pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je plnohodnotně nenahraditelná). 
Děti by měly být během dne v pohodě a cítit se bezpečně. Chceme, aby byly aktivními tvůrci.
 
indiáni v mateřské škole
 
 
Dáme jim možnost uplatnit se po svém DĚTSKY, PŘIROZENĚ A RADOSTNĚ.
Od toho také vzniklo krédo naší mateřské školy: 
„ABY SE MOHLO DÍTĚ ZDRAVĚ ROZVÍJET, MUSÍ SE CÍTIT SPOKOJENÉ A V BEZPEČÍ“.

Školní vzdělávací program

 

Sáňkování v mateřské školeje zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a jeho základním         

východiskem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  
č,j.: 32 405/ 2004-2,ve znění pozdějších předpisů. 

ŠVP  byl vypracován pod motivačním názvem ,,PUTOVÁNÍ S ČÁPEM EMANEM“, neboť již řadu let na komíně  MŠ  žije párek čápů a stali se tak nedílnou součástí života naší MŠ. Od jejich příletu až do odletu je pozorujeme, hovoříme o nich, dali jsme jim jména. A tak vznikl nápad, aby nás čáp provázel i ŠVP


ŠVP PUTOVÁNÍ S ČÁPEM EMANEM

jsme rozdělili na 3 velké tematické celky


,,Eman vypráví o životě na zemi, ve vzduchu a ve vodě“

 • záměrem bude poznání přírody, přírodních jevů, ekosystémů, zaměříme se na ekologii. Děti se stanou malými přírodovědci, kteří v terénu pozorují, objevují, zkoumají krásy a zákonitosti přírody.


Putování s čápem Emanem aneb S tebou školko teď, chtěl bych poznat svět

 • hlavním záměrem je multikulturní výchova, cestování po světě  a  poznání života lidí, dětí, jejich her, kultury, přírody…  Nedílnou součástí je i cesta do vesmíru, pochopení základních  přírodních zákonitostí.


,,Všude dobře, doma nejlépe“ 

 • tímto tématem chceme přispět k poznání naší Hané. Seznámit děti se současnou obcí, její  historií, tradicemi, zvyky, životem lidí u nás na Hané. Vytvořit tak kladný vztah k rodné vsi u našich dětí. 

 


V tomto školním roce se naše škola opět  zapojila do projektu:

„Celé Česko čte dětem“ 

 

Celé Česko čte dětemPosláním projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Proto prosíme i rodiče, aby se zapojily do projektu také. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".
Čtení je osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami. 

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Aktuální dokumenty

Níže naleznete několik dokumentů související s Mateřskou školou Břest. 

 


 

Žádost o informaci

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

a střednědobý výhled roku 2021 až  2023.

Návrh rozpočtu na rok 2020

 

 

 


 

Žádost o informaci

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Podle§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), v platném znění.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

 


 

Žádost o informaci

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka MŠ Břest rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání .

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

 


 

Žádost o informaci

ŽÁDOST O INFORMACI

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje.

Žádost ke stažení ve formátu doc.

 

 

 


 

Informace o ochraně osobních údajů

INFORMACE o ochraně osobních údajů (GDPR)

 Informace o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Informace k GDPR ve formátu doc.

 

 

 


 

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

Informace ke stažení ve formátu PDF.

 

 

 

 


 

Omluvný list

Omluvný list

 Omluvný list ke stažení ve formátu PDF.

 

 

 

 


 

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání ve formátu PDF.

 

 

 

 


 

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění ke stažení ve formátu DOC.

 

 

 

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž. Od školního roku 2020/2021

Žádost o přijetí ve formátu doc

 

 


 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Desatero ke stažení ve formátu PDF

 

 


 

Jak připravit dítě do MŠ

Jak připravit dítě na vstup do MŠ

Svému dítěti adaptační období usnadníte, když budete společně radostně očekávat jeho nástup do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí, a co vše z toho bude také ve školce.

Jak připravit dítě na vstup do MŠ ve formátu PDF

 

 


 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Břest  zpracovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dle tohoto nařízení byla vydána Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů č.j. 49/2018 s účinností od 25.5.2018 - k nahlédnutí v chodbě MŠ.

Správcem  osobních údajů je MŠ Břest, zastoupená ředitelkou Jitkou Ženčákovou.
Kontakt: MŠ Břest 227, 768 23 
E mail: msbrest@seznam.cz
Telefon: 573 354 032

Pověřencem pro ochranu osobních údajů dle čl.37-39 nařízení EU je pan Tomáš Brada.
Kontakt: webmaster@obec-brest.cz
Telefon: 731 488 806

Fotogalerie

12.10.2017

Podzim v MŠ Břest

Podzim v MŠ Břest

Několik fotografií z drakiády, návštěvy kravína a divadla v MŠ.

Detail

15.06.2017

Loučení s předškoláky 2017

Loučení s předškoláky 2017

Ve čtvrtek 15.6.2017 jsme se rozloučili s předškoláky v MŠ Břest.

Detail

19.05.2017

Besídka - Den rodiny

Besídka - Den rodiny

V pátek 19.5.2017 proběhla v Mateřské škole besídka tématicky nazvaná "Den rodiny".

Detail

26.04.2017

Slet čarodějnic a čarodějů

Slet čarodějnic a čarodějů

I do Mateřské školy přiletěli čarodějnice a čarodějové.

Detail

22.02.2017

Karneval "Setkání národů z celého světa"

Karneval "Setkání národů z celého světa"

Ve středu 22.2.2017 proběhl v Mateřské škole tématický karneval "Setkání národů z celého světa".

Detail

30.01.2017

Leden v Mateřské škole Břest

Leden v Mateřské škole Břest

Události v Mateřské škole Břest, leden 2017.

Detail

20.12.2016

Besídka v Mateřské škole

Besídka v Mateřské škole

V úterý 20.12.2016 proběhla v Mateřské škole besídka. Motivem byly "Staré pověsti české" a tak jsme mohli vidět Praotce Čecha, Kroka a jeho tři dcery nebo Bivoje.

Detail

24.06.2016

Loučení s předškoláky

Loučení s předškoláky

V Mateřské škole v Břestě proběhlo loučení s předškoláky.

Detail

29.04.2016

Slet čarodějnic a čarodějů

Slet čarodějnic a čarodějů

Čarodějnice a čarodějové v Mateřské škole v Břestě.

Detail

28.04.2016

Výlet do KovoZoo

Výlet do KovoZoo

Výlet Mateřské školy Břest do KovoZoo ve Starém městě.

Detail

13.04.2016

První pomoc a jízda zručnosti

První pomoc a jízda zručnosti

První pomoc a jízda zručnosti v Mateřské škole v Břestě.

Detail

06.04.2016

Přiletěl čáp Eman

Přiletěl čáp Eman

Na Mateřskou školku v Břestě se, tak jako každý rok, vrátil čáp Eman. Pro děti začíná sezóna na zahradě.

Detail

21.03.2016

Tvoření s rodiči, vynášení Moreny

Tvoření s rodiči, vynášení Moreny

Jaro přišlo i do Mateřské školy v Břestě. Proběhlo jarní tvoření s rodiči 22.3. a tradiční vynášení Moreny 21.3.

Detail

26.02.2016

Buďmě kamarádi

Buďmě kamarádi

Program s Mgr. A.Svobodovou má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství.

Detail

11.02.2016

Bál postaviček z českých večerníčků

Bál postaviček z českých večerníčků

Bál pohádkových postav z českých večerníčků v Mateřské škole Břest.

Detail

01.02.2016

Týden zdraví v MŠ

Týden zdraví v MŠ

Týden zdraví v Mateřské škole v Břestě rozvíjel znalosti a dovednosti dětí o lidském těle, zdravé výživě, hygieně a zdravém pohybu.

Detail

02.12.2015

Čertící a tvoření s rodiči zima 2015

Čertící a tvoření s rodiči zima 2015

Tvoření s rodiči a Čertíci v Mateřské škole v Břestě.

Detail

11.11.2015

Světýlkový den v Mateřské škole Břest

Světýlkový den v Mateřské škole Břest

11.11.2015 proběhl v Mateřské škole Břest Světýlkový den. Průvod s lucerničkami šel od Mateřské školy až na Rajčudu, kde byl zakončen malým ohňostrojem.

Detail