#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Mateřská škola Břest   Název školy:  Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž
Adresa: 

MŠ Břest 227, 76823 Břest

Telefon:  573 354 032, Email msbrest@seznam.cz
Právní forma:  Příspěvková organizace IČ:70991294
Datová schránka:  isy3e5v
Zařazení do sítě škol:  1. 1. 2003
Název zřizovatele:  Obec Břest
IZO:  600 118 045 
Ředitelka:  Jitka Ženčáková
Počet tříd:  2
Provoz MŠ: 

zajištěn od 6:30 hodin do16:00 hodin.

Úřední hodiny jsou v MŠ od 6.30 do 9.00 hod. 

 

Přehled hlavní činnosti (podle zřizovací listiny) Činnost příspěvkové organizace MŠ je vymezen paragrafem č. 33-35 zákona 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.14/ 2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 

 

MŠ uzavřeníVážení rodiče,

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v ČR způsobeném šířením koronaviru, se po dohodě se zřizovatelem příspěvkové organizace a s přihlédnutím k vydaným doporučením ze strany Ministerstva zdravotnictví k omezení, uzavření škol

přerušuje provoz Mateřské školy Břest

od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

Potřebný formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)" je k dispozici v MŠ.

Vzhledem k nepříznivému vývoji, nechceme ohrozit zdraví našich dětí.

Děkujeme za pochopení

 

K žádosti  o ošetřovné, které MŠ potvrdila je nutné ještě přiložit výkaz.

 

VÝKAZ PÉČE O DÍTĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ

  1. Předá zaměstnavateli žádost o ošetřovné při péči o dítě,  v díle B. vyplní potřebné údaje a v kolonce o výše uvedené dítě jsem osobně pečoval ve dnech, uvede  první den, od kdy začal pečovat.
  2. Ke konci měsíce musí vyplnit zaměstnanec „ výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovných zařízení“, zaměstnavatel k tomu doplní údaje na straně 2.

Tento formulář se musí vyplnit každý měsíc po dobu trvání péče o dítě.

Originál obou těchto formulářů musíte předat mzdové účetní, aby bylo možné zajistit vyplácení dávky OSSZ.

Oba formuláře pečlivě vyplňte, vzhledem k situaci nebudu nikoho nahánět, aby si doplnil potřebné údaje a předám sociálce. Ta nevyplatí, dokud nebude vše v pořádku.

Formulář výkazu je ke stažení na stránkách OSSZ

 

Další informace o ošetřovném

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)  vydává výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije
ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Kde získá škola tiskopis žádosti?

Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ. Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena
k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost
o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

Měsíční plán - duben 2020

Zdravím děti i jejich rodiče.
Nastal nový měsíc, ale bohužel se spolu ještě nesetkáme. Školka je opuštěná a Eman, který se vrátil ve středu 18. 3. 2020  stále vyhlíží, kdy se ty děti zase vrátí. I nám se stýská. Všem přejeme, abychom se co nejdříve vrátili k běžnému životu, setkali se spolu a děti si mohly hrát se svými kamarády.
Předškoláci se zápisu nezúčastní osobně, je to letos na rodičích - podklady a informace k zápisu najdete na webových stránkách ZŠ Břest - www.zsbrest.cz   /viz. plakát/
Paní učitelky.

zápis

Charakteristika  MŠ


učební třída mateřské školyMateřská škola v Břestu je umístěna mimo hlavní silnici v klidném prostředí. Budova je prostorná, postupně se modernizuje, maximální kapacita je 50. dětí. V současné době máme v provozu 2 třídy. Součástí MŠ je výdejna stravy a samostatná jídelna. K budově patří krásná velká zahrada s keři a stromy. Děti zde mají k dispozici dřevěný hrad, houpačky, pískoviště, altán, navezený kopec k bobování, "dopravní hřiště se značkami“ Děti  mají k dispozici koloběžky, autíčka, tříkolky, kola, dostatek potřeb na pískoviště i na hry na trávě (branky, míče, pálky, švihadla, kuželky...). Dřevěný altánek využíváme hlavně v letních měsících kdy většinu času trávíme na zahradě. Nedílnou součástí zahrady je i vysoký komín s čapí rodinkou, která se stala naším maskotem Odpočinková místnost mateřské školya doprovází nás i Školním vzdělávacím programem. Velkou výhodou naší vesnické MŠ je příroda, která nás obklopuje a skýtá využití různorodých lokalit- louka pole, rybník, les.
 
 

 

Filosofie MŠ

 
zahrada v mateřské školeFilosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí, jejich rozvojových předpokladů a s optimálně stanoveným programem.
Našim cílem je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte. Respektujeme všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Stavíme do středu dítě s jeho přirozenými potřebami a jeho postupně se rozšiřující komunikaci se světem.

Pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to, co umí a zná - neboť poznatky je možné doplnit i později, avšak životní zkušenost, resp. pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je plnohodnotně nenahraditelná). 
Děti by měly být během dne v pohodě a cítit se bezpečně. Chceme, aby byly aktivními tvůrci.
 
indiáni v mateřské škole
 
 
Dáme jim možnost uplatnit se po svém DĚTSKY, PŘIROZENĚ A RADOSTNĚ.
Od toho také vzniklo krédo naší mateřské školy: 
„ABY SE MOHLO DÍTĚ ZDRAVĚ ROZVÍJET, MUSÍ SE CÍTIT SPOKOJENÉ A V BEZPEČÍ“.

Školní vzdělávací program

 

Sáňkování v mateřské školeje zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a jeho základním         

východiskem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  
č,j.: 32 405/ 2004-2,ve znění pozdějších předpisů. 

ŠVP  byl vypracován pod motivačním názvem ,,PUTOVÁNÍ S ČÁPEM EMANEM“, neboť již řadu let na komíně  MŠ  žije párek čápů a stali se tak nedílnou součástí života naší MŠ. Od jejich příletu až do odletu je pozorujeme, hovoříme o nich, dali jsme jim jména. A tak vznikl nápad, aby nás čáp provázel i ŠVP


ŠVP PUTOVÁNÍ S ČÁPEM EMANEM

jsme rozdělili na 3 velké tematické celky


,,Eman vypráví o životě na zemi, ve vzduchu a ve vodě“

  • záměrem bude poznání přírody, přírodních jevů, ekosystémů, zaměříme se na ekologii. Děti se stanou malými přírodovědci, kteří v terénu pozorují, objevují, zkoumají krásy a zákonitosti přírody.


Putování s čápem Emanem aneb S tebou školko teď, chtěl bych poznat svět

  • hlavním záměrem je multikulturní výchova, cestování po světě  a  poznání života lidí, dětí, jejich her, kultury, přírody…  Nedílnou součástí je i cesta do vesmíru, pochopení základních  přírodních zákonitostí.


,,Všude dobře, doma nejlépe“ 

  • tímto tématem chceme přispět k poznání naší Hané. Seznámit děti se současnou obcí, její  historií, tradicemi, zvyky, životem lidí u nás na Hané. Vytvořit tak kladný vztah k rodné vsi u našich dětí. 

 


V tomto školním roce se naše škola opět  zapojila do projektu:

„Celé Česko čte dětem“ 

 

Celé Česko čte dětemPosláním projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Proto prosíme i rodiče, aby se zapojily do projektu také. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".
Čtení je osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami. 

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Aktuální dokumenty

Níže naleznete několik dokumentů související s Mateřskou školou Břest. 

 


 

Žádost o informaci

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka MŠ Břest rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání .

Rozhodnutí o přijetí dětí ve formátu doc.

 

 

 


 

Žádost o informaci

ŽÁDOST O INFORMACI

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje.

Žádost ke stažení ve formátu doc.

 

 

 


 

Informace o ochraně osobních údajů

INFORMACE o ochraně osobních údajů (GDPR)

 Informace o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Informace k GDPR ve formátu doc.

 

 

 


 

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

Informace ke stažení ve formátu PDF.

 

 

 

 


 

Omluvný list

Omluvný list

 Omluvný list ke stažení ve formátu PDF.

 

 

 

 


 

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání ve formátu PDF.

 

 

 

 


 

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění ke stažení ve formátu DOC.

 

 

 

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž. Od školního roku 2019/2020

Žádost o přijetí ve formátu doc

 

 


 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Desatero ke stažení ve formátu PDF

 

 


 

Jak připravit dítě do MŠ

Jak připravit dítě na vstup do MŠ

Svému dítěti adaptační období usnadníte, když budete společně radostně očekávat jeho nástup do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí, a co vše z toho bude také ve školce.

Jak připravit dítě na vstup do MŠ ve formátu PDF

 

 


 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Břest  zpracovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dle tohoto nařízení byla vydána Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů č.j. 49/2018 s účinností od 25.5.2018 - k nahlédnutí v chodbě MŠ.

Správcem  osobních údajů je MŠ Břest, zastoupená ředitelkou Jitkou Ženčákovou.
Kontakt: MŠ Břest 227, 768 23 
E mail: msbrest@seznam.cz
Telefon: 573 354 032

Pověřencem pro ochranu osobních údajů dle čl.37-39 nařízení EU je pan Tomáš Brada.
Kontakt: webmaster@obec-brest.cz
Telefon: 731 488 806

Fotogalerie

12.10.2017

Podzim v MŠ Břest

Podzim v MŠ Břest

Několik fotografií z drakiády, návštěvy kravína a divadla v MŠ.

Detail

15.06.2017

Loučení s předškoláky 2017

Loučení s předškoláky 2017

Ve čtvrtek 15.6.2017 jsme se rozloučili s předškoláky v MŠ Břest.

Detail

19.05.2017

Besídka - Den rodiny

Besídka - Den rodiny

V pátek 19.5.2017 proběhla v Mateřské škole besídka tématicky nazvaná "Den rodiny".

Detail

26.04.2017

Slet čarodějnic a čarodějů

Slet čarodějnic a čarodějů

I do Mateřské školy přiletěli čarodějnice a čarodějové.

Detail

22.02.2017

Karneval "Setkání národů z celého světa"

Karneval "Setkání národů z celého světa"

Ve středu 22.2.2017 proběhl v Mateřské škole tématický karneval "Setkání národů z celého světa".

Detail

30.01.2017

Leden v Mateřské škole Břest

Leden v Mateřské škole Břest

Události v Mateřské škole Břest, leden 2017.

Detail

20.12.2016

Besídka v Mateřské škole

Besídka v Mateřské škole

V úterý 20.12.2016 proběhla v Mateřské škole besídka. Motivem byly "Staré pověsti české" a tak jsme mohli vidět Praotce Čecha, Kroka a jeho tři dcery nebo Bivoje.

Detail

24.06.2016

Loučení s předškoláky

Loučení s předškoláky

V Mateřské škole v Břestě proběhlo loučení s předškoláky.

Detail

29.04.2016

Slet čarodějnic a čarodějů

Slet čarodějnic a čarodějů

Čarodějnice a čarodějové v Mateřské škole v Břestě.

Detail

28.04.2016

Výlet do KovoZoo

Výlet do KovoZoo

Výlet Mateřské školy Břest do KovoZoo ve Starém městě.

Detail

13.04.2016

První pomoc a jízda zručnosti

První pomoc a jízda zručnosti

První pomoc a jízda zručnosti v Mateřské škole v Břestě.

Detail

06.04.2016

Přiletěl čáp Eman

Přiletěl čáp Eman

Na Mateřskou školku v Břestě se, tak jako každý rok, vrátil čáp Eman. Pro děti začíná sezóna na zahradě.

Detail

21.03.2016

Tvoření s rodiči, vynášení Moreny

Tvoření s rodiči, vynášení Moreny

Jaro přišlo i do Mateřské školy v Břestě. Proběhlo jarní tvoření s rodiči 22.3. a tradiční vynášení Moreny 21.3.

Detail

26.02.2016

Buďmě kamarádi

Buďmě kamarádi

Program s Mgr. A.Svobodovou má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství.

Detail

11.02.2016

Bál postaviček z českých večerníčků

Bál postaviček z českých večerníčků

Bál pohádkových postav z českých večerníčků v Mateřské škole Břest.

Detail

01.02.2016

Týden zdraví v MŠ

Týden zdraví v MŠ

Týden zdraví v Mateřské škole v Břestě rozvíjel znalosti a dovednosti dětí o lidském těle, zdravé výživě, hygieně a zdravém pohybu.

Detail

02.12.2015

Čertící a tvoření s rodiči zima 2015

Čertící a tvoření s rodiči zima 2015

Tvoření s rodiči a Čertíci v Mateřské škole v Břestě.

Detail

11.11.2015

Světýlkový den v Mateřské škole Břest

Světýlkový den v Mateřské škole Břest

11.11.2015 proběhl v Mateřské škole Břest Světýlkový den. Průvod s lucerničkami šel od Mateřské školy až na Rajčudu, kde byl zakončen malým ohňostrojem.

Detail