#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Mateřská škola Břest   Název školy:  Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž
Adresa: 

MŠ Břest 227, 76823 Břest

Telefon:  573 354 032, +420 734 617 554, Email msbrest@seznam.cz
Právní forma:  Příspěvková organizace IČ:70991294
Datová schránka:  isy3e5v
Zařazení do sítě škol:  1. 1. 2003
Název zřizovatele:  Obec Břest
IZO:  600 118 045 
Ředitelka:  Bc. Miroslava Brabcová
Počet tříd:  2
Provoz MŠ: 

zajištěn od 6:30 hodin do16:00 hodin. 

    Web: msbrest.cz

 

Přehled hlavní činnosti (podle zřizovací listiny) Činnost příspěvkové organizace MŠ je vymezen paragrafem č. 33-35 zákona 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.14/ 2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Břest 227, okres Kroměříž

__________________________________

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

„Pohádkový svět s čápem Emanem“

 

                                 

 

Motto:

„Děti se musejí vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.

 (Antoine de Saint-Exupéry)      

 

Č.j. 119/23  Spisová značka: 03.II      Skartační znak: A10

 

 

Obsah

 

1.     ÚVOD.. 1

2.     IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 2

3.     CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.. 3

4.     PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4

4.1Věcné podmínky. 4

4.2 Životospráva. 4

4.3 Psychosociální podmínky. 5

4.4 Organizace. 7

4.5 Řízení mateřské školy. 9

4.6 Personální a pedagogické zajištění 10

4.7 Spoluúčast rodičů. 11

4.8 Spolupráce s ostatními subjekty. 13

4.9 Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 14

4.10 Podmínky vzdělávání dětí nadaných. 16

4.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 16

4.12 Vzdělávání cizinců. 17

5.     ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 18

6.     CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.. 19

6.1 Dlouhodobé rámcové cíle: 20

6.2 Metody a formy pedagogické práce uplatňované v naší mateřské škole: 20

6.3 Zajištění průběhu vzdělávání pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. 23

6.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 23

6.5 INTEGROVANÉ BLOKY: 24

6.6 Třídní vzdělávací program.. 24

7.     VZDĚLÁVACÍ OBSAH.. 25

7.1 Charakteristika integrovaného bloku I.: 26

7.2 Charakteristika integrovaného bloku II.: 32

7.3 Charakteristika integrovaného bloku III.: 37

7.4 Charakteristika integrovaného bloku IV.: 44

8.     EVALUAČNÍ SYSTÉM.. 50

9.     ZÁVĚR.. 52

 

 

 

 

1.ÚVOD

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a jeho základním východiskem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Vychází z podmínek mateřské školy a plně respektuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.

 

ŠVP PV byl vypracován pod názvem „POHÁDKOVÝ SVĚT S ČÁPEM EMANEM“, neboť již řadu let na komíně MŠ žije párek čápů a stali se tak nedílnou součástí života naší MŠ. Od jejich příletu až do odletu je pozorujeme, hovoříme o nich, dali jsme jim jména. A tak vznikl nápad, aby nás čáp provázel i v ŠVP.                                                                              

 

 Bc. Miroslava Brabcová

 

2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název školního vzdělávacího programu: „Pohádkový svět s čápem Emanem“

Předkladatel: Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž

Adresa: MŠ Břest 227, 768 23 Břest

Telefon: 573 354 032

Mobil ředitelka MŠ: +420 734 617 554

Email: msbrest@seznam.cz

Ředitelka: Bc. Miroslava Brabcová

IZO: 600 118 045

 

Právní forma: Příspěvková organizace, IČ 70991294

Zařazení do sítě škol: 1.1.2003

Zřizovatel: Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest

 

Školní vzdělávací program „Pohádkový svět s čápem Emanem“ zpracovala ředitelka MŠ

Platnost dokumentu: Od 1.9.2023 (na dobu trvání minimálně tří let)

Schválen a projednán na pedagogické radě dne: 29.8.2023

Č.j. 119/23

 

3.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Mateřská škola (dále jen MŠ) je umístěna mimo hlavní komunikaci v klidném a příjemném prostředí. Jejím zřizovatelem je obec Břest. Budova MŠ je starší, oslaví 100 let své existence. Doposud se budova potýkala s mnoha opravami, avšak v dohledné době proběhne rozsáhlá rekonstrukce, která nejen zbaví budovu vlhkosti, ale zmodernizuje zastaralé prostory a vybavení. Navýší tak kapacitu MŠ pro další děti, tak vznikne nové zázemí nejen pro ně, ale také pro zaměstnance MŠ.  Kapacita stávající MŠ je pro 45 dětí, v současné době jsou v provozu dvě oddělení, která jsou rozdělena dle věku. Pracuje zde celkem 5 zaměstnanců a to, tři pedagogické pracovnice s ředitelkou a jedna provozní pracovnice, která se stará o úklid a chod budovy MŠ a výdej stravy. V přízemí jsou 2 šatny pro děti, šatna pro zaměstnance, 2 místnosti pro uložení hygienických potřeb a čistících prostředků, umývárna. Velkou část zabírá herna a jídelna. Pro výdej stravy slouží kuchyňka, vybavená myčkou, mikrovlnou troubou, nerezovým dřezem, elektrickým sporákem s troubou.

Budova je dvoupodlažní, v 1.patře se nachází kabinet, samostatná ložnice, herna a sociální zařízení. K budově přináleží velká zahrada s keři a stromy. Děti zde mají k dispozici dřevěný hrad, houpačky, pískoviště, altán, navezený kopec k bobování, dopravní hřiště s dopravními značkami. K dispozici jsou koloběžky, autíčka, tříkolky, kola, dostatek pomůcek na pískoviště i na hry na trávě (branky, míče, pálky, švihadla, kuželky…). Dřevěný altánek využíváme hlavně v letních měsících, kdy většinu času trávíme na zahradě. Nedílnou součástí zahrady je i vysoký komín s čapí rodinkou, která se stala součástí naší MŠ. Velkou výhodou naší MŠ je okolní příroda, která nás obklopuje a skýtá využití různorodých lokalit – louku, pole, rybník a les.

 

 

4.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

4.1Věcné podmínky

 

Mateřská škola má k dispozici hezké prostory, její rejstříková kapacita je 50 dětí, ale skutečná kapacita dle hygienických norem je 45 dětí. MŠ patří ke starším budovám a vyžaduje časté opravy. V minulosti již proběhla rekonstrukce, kdy došlo k výměně radiátorů, plynového kotle, k rekonstrukci sociálního zařízení, jídelny a dětské herny. Byly provedeny drobné úpravy jako je výmalba kabinetu a výměna okapů na budově. Také proběhla částečná rekonstrukce zahrady – byly vykáceny přestárlé a nevhodné ovocné stromy, srovnán terén a vysázeny nové okrasné keře. Proběhl nákup nových stolů a židliček, nového linolea, nového nábytku do ředitelny aj. Každá třída MŠ odpovídá požadavkům pro předškolní vzdělávání. Nábytek a vybavení tříd je postupně modernizován. Pomůcky jsou pro děti dostupné, tak, aby si je mohly samy brát a ukládat. Hračky a pomůcky jsou vyrobeny z bezpečného a estetického materiálu, podněcují tak rozvoj dítěte. Každá třída je vybavena hudebními nástroji, sportovním náčiním, kvalitním výtvarným a didaktickým materiálem. Průběžně je vše dle finančních možností doplňováno a dokupováno. Chodby a třídy MŠ jsou vyzdobeny prací dětí, zútulňují a dokreslují tak celé vnitřní prostředí. K budově náleží velká školní zahrada – dopravní hřiště, průlezky, pískoviště, houpačky, dřevěný hrad a nově zrekonstruovaný altán. O zahradu pečujeme společně s Obecním úřadem. V pravidelných intervalech jsou prováděny revize a revizní zprávy, které jsou předkládány zřizovateli. V dohledné době čeká MŠ velká rekonstrukce, která poskytne rozšíření kapacity MŠ pro dalších 20 dětí. Zvětší se vnitřní prostory, zmodernizují se herny, hračky a didaktický materiál. Součástí tříd budou nové interaktivní tabule. Zvětšením prostoru – přistavením části budovy se zvětší také zázemí a prostory pro pedagogy a vzniknou další úložné prostory.

4.2 Životospráva

 

            Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je dovážena ze školní jídelny Břest. Strava je pestrá, v jídelníčku je dostatek ovoce i zeleniny, mléčných výrobků. Při stravování dbáme na individuální přístup a správné časové rozestupy mezi jednotlivými jídly. Každému dítěti chutná něco jiného, zjistili jsme, že jsou dítě více vybíravé. Do jídla je nenutíme, snažíme se je motivovat, aby alespoň ochutnaly něco z nabízeného pokrmu. Během celého dne je dětem zajištěn pitný režim, mohou se kdykoliv napít z vlastních lahví či označeného hrnku. Na pitný režim dbáme obzvláště v letních měsících.

            Ke správné životosprávě patří dostatek pohybu, který dětem zajišťujeme především na zahradě MŠ a na společných vycházkách po okolí. Každý den jsou děti dostatečně dlouho venku, pokud počasí dovolí. Respektujeme přirozený pohyb, nabízíme dětem množství her, hraček a cvičebního nářadí. Zároveň dbáme na dodržování psychohygieny, kdy střídáme pohyb a nabízíme dostatek prostoru pro relaxaci.

            Odpolední odpočinek na lehátku je přizpůsobován individuálním potřebám dětí. Po přečtení pohádky se děti ukládají do postýlek, kde dle potřeby usínají. Starší děti s nižší potřebou spánku mají možnost po určité době vstát a využívat klidný odpolední program.

 

4.3 Psychosociální podmínky

 

            Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku 3-6 (7) let a absolvují dle kritérií zápis. Prostředí mateřské školy zajišťuje dětem bezpečné a přátelské prostředí. Snažíme se maximálně respektovat zvláštnosti každého dítěte tak, aby se cítilo dobře. Naše spolupráce navazuje na vztahy v rodině, tudíž komunikace s rodiči je pro nás nesmírně důležitá. Respektujeme adaptační režim a dovolujeme dětem nosit do MŠ svou oblíbenou hračku v podobě plyšáka. Žádné dítě nikdy neví, co ho v novém prostředí čeká, proto je naším cílem ihned od začátku dítě o všem informovat, provézt ho všemi prostory mateřské školy, poskytnout mu jeho koutek, popřípadě soukromí pro jeho osobu. Od začátku nástupu každého dítěte pracujeme na vztahu vzájemné důvěry, aby dítě vědělo, na koho se v různých situacích obrátit. Samozřejmě od samého začátku děti seznamujeme s veškerým personálem školy.

Adaptace každého dítěte probíhá zcela odlišně. Některé děti se adaptují při prvním dni příchodu do mateřské školy, jiné se adaptuje celý školní rok. Preferujeme postupnou adaptaci na prostředí. Často se rodiče ptají, zda je vhodnější nechat hned od začátku dítě ve školce celý den nebo ho vyzvednout po obědě. Pro někoho to není problém, ale některé děti potřebují postupný přístup. A to záleží zejména na profesionalitě každého pedagoga. Musí dokázat odhadnout a dokázat rodičům poradit. Samozřejmě vše pro dobro dítěte tak, aby byly uspokojeny všechny jeho potřeby.

Děti během dne nezatěžujeme přílišným spěchem, necháváme dostatek času na všechny činnosti, které jsou pro dítě vhodné. V mateřské škole se však každé dítě učí respektovat určitý řád dne, který je ovšem pohyblivý, dle situace, ale dává mu pocit potřebné jistoty. Každý pedagog si ho přizpůsobuje dané situaci, dle potřeby. Víme, že dítě ve třech a v šesti letech má odlišné potřeby, ale vzájemnou podporou a komunikací vyrovnáváme tyto odlišnosti. Starší děti pomáhají mladším a menší děti se na oplátku učí od starších. Buduje se tak přirozený sociální kontakt.

Nikdo není zesměšňován ani ponižován a veškeré zvláštnosti a individuality dětí jsou maximálně respektovány. Dochází k situacím, kdy v rámci inkluze přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. s nějakým zdravotním postižením či znevýhodněním. Tudíž se dostáváme do přímého kontaktu s odlišnostmi mezi dětmi. Naší snahou je minimalizovat či odstranit náznaky jakéhokoliv zesměšňování ba dokonce vyčleňování tohoto dítěte z kolektivu.

Dětem je zajišťován určitý denní řád, který je rovnoměrně vyvažován spontánními a oddechovými činnostmi. Tyto činnosti se během dne střídají a přizpůsobují náladě celé skupiny. V každé třídě mateřské školy ctíme určitá pravidla, která si každá skupina na začátku školního roku vytváří individuálně. Děti pod supervizí pedagoga vymýšlejí vhodná pravidla, kterými se následující školní rok řídí. Děti si je osvojují, viditelně a výtvarně ztvárňují tak, aby je mohly každý den hodnotit. Dochází zde k sebereflexi, která je velmi důležitá pro správný vývoj dítěte.

Každý pedagog preferuje svůj styl výchovy a vzdělávání, ale vždy je to styl sympatizující, motivující a jdoucí dětem příkladem. Nedílnou součástí každého pedagoga by měla být vstřícná a empatická osobnost, která dodá dítěti dostatek důvěry a jistoty. Nabízíme tak dětem vždy činnosti, které odpovídají možnostem dítěte, neměly by ho tyto činnosti přetěžovat ani nudit. Vzájemnou spoluprací a správnou diagnostikou každého dítěte docílíme jeho optimálního vzdělávání. Vždy chválíme pozitivně a přijímáme každé dítě bez podmínky, tzn. že respektujeme jeho osobnost takovou, jaká doopravdy je. Snažíme se vyvarovat negativním komentářům, protože i sebemenší pozitivní reakce, byť jen za malý úspěch rozvíjí u dětí jejich sebedůvěru a sebehodnocení. Je potřeba děti správně motivovat ke splnění různých sebeobslužných či hygienických činností. Každý další pokrok je pak pro nás velkou radostí a odměnou.

Důvěra mezi dítětem a pedagogem je velmi důležitá, proto si tento vztah budujeme ihned při adaptačním období dětí v mateřské škole. Klidným a vlídným přátelským přístupem si s dětmi povídáme, snažíme se mu ukázat, že někteří z nás – pedagogů – jsme také rodiči, a že máme doma také děti, které taktéž navštěvovaly mateřskou školu. Dítě se pak lépe orientuje a přijme tu skutečnost, že se pedagog tolik neliší od jeho vlastních rodičů. Snáze tak naváže kontakt a zvládne se rychleji adaptovat. Kdykoliv dítě požádá o pomoc či komunikaci, nikdy neodmítneme, abychom v dítěti nevyvolaly dojem méněcennosti. Snažíme se dětem dávat jednoduché a srozumitelné pokyny, které jsou schopny pochopit a jednat podle nich.

V obou třídách mateřské školy v dětech podporujeme prosociální chování, tzn. že dítě přijímá tu skutečnost, že není na světě samo, ale kolem je spousta přátel a jiných lidí, které je třeba vnímat. Učí se tak komunikovat, požádat o pomoc, či pomoc nabízet. Setkává se tak poprvé s konflikty, které musí řešit. Mnohé z dětí se učí metodou pokus x omyl. Učení chybou je velmi silným prožitkem, kdy dítě zjistí, že příště mu situace nabízí jiné možnosti k vyřešení problému.

4.4 Organizace

 

            Děti jsou do MŠ přijímány v průběhu celého roku (pokud kapacita dovolí), i když oficiální zápis je vždy vyhlášen v květnu po dohodě se zřizovatelem. Režim dne je vyvážen a přizpůsoben potřebám dětí. Je pružný a může být pozměněn, pokud vyplývá ze školního vzdělávacího programu, a to jsou exkurze, výlety, besídky, divadelní a filmová představení a jiné akce v MŠ. Učitelky se dětem maximálně věnují, poskytují jim výchovně vzdělávací péči, jsou jejich průvodcem na cestě poznání a děti do činností nenutí. Děti mají právo uchýlit se mimo skupinu, samozřejmě v dohledu pedagoga. Aktivity spontánní a řízené se rovnoměrně střídají a jsou tak vyvážené.  Sociálně slabší rodiny mohou požádat vedení školy o snížení, či prominutí úplaty na základě podané žádosti (viz. Směrnice o poskytování úplaty za předškolní vzdělávání a kritéria přijímání dětí).  Režim dne je stanoven jako obecný pro celou MŠ, tím se řídí chod školy, pokud je omezen provoz – prázdniny, výjimečné spojování tříd aj. Dále se pak režim dne člení na jednotlivé organizace dne jednotlivých tříd. Důvodem jsou organizační důvody ve stravování a střídání tříd v jídelně mateřské školy. V každé třídě se tak malinko liší režim, ovšem pouze v řádu minut. Tento režim se však může měnit a přizpůsobovat daným situacím. Vždy je ale dodržován režim scházení dětí do MŠ a to do 8.00 hod.

 

            Provoz MŠ je zajištěn od 6.30 do 16.00 hodin.

OBECNÝ REŽIM DNE

6.30 - 8.30

Scházení dětí (do 8.00 hod.), spontánní hry a činnosti, částečně zacílená didaktická činnost

8.30 - 9.00

Ranní kruh, logopedická prevence, ranní cvičení

9.00 - 9.20

Hygiena, svačina

9.20 - 9.45

Blok řízených činností (skupinové a individuální)

9.45 - 11.45

Pobyt venku

11.45 - 12.30

Hygiena, oběd, četba pohádky, uložení k odpočinku

12.30 - 14.00

Spánek, odpočinek, klidové činnosti pro nespící děti

14.00 - 14.30

Postupné probouzení dětí, hygiena, svačina

14.30 - 16.00

Spontánní odpolední hry, dokončování dopoledních činností, pobyt venku

 

            Od 11.20 do 12.30 probíhá oběd, v jídelně se tak střídají dvě skupiny dětí. I.tř. nastupuje na oběd v 11.20 hod., II. Tř. poté za 20 minut.

Organizace dne – I. Třída

 

6.30 – 8.15

 • scházení dětí, spontánní činnosti, skupinová i frontální práce s dětmi, částečně didakticky zacílená činnost – výtvarná, pracovní, didaktická, pedagogická diagnostika

8.15 – 8.45 

 • ranní kruh, logopedická chvilka, pohybová aktivita

8.45 – 9.10

 • hygiena, svačina

9.10 – 9.40

 • blok řízených činností – skupinové a individuální

9.40 – 11.20

 • hygiena, převlékání, pobyt venku

11.20 – 12.00

 • hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, četba pohádky

12.00 – 14.00

 • odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby

14.00 – 14.30

 • hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.00

 • spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, odcházení domů

 

Organizace dne – II. třída

 

6.30 – 8.40

 • scházení dětí, spontánní činnosti, skupinová i frontální práce s dětmi, částečně didakticky zacílená činnost – výtvarná, pracovní, didaktická, pedagogická diagnostika

8.40 – 9.10

 • ranní kruh, logopedická chvilka, pohybová aktivita

9.10 – 9.25

 • hygiena, svačina

9.25 – 9.45

 • Blok řízených činností

9.45 – 11.40

 • hygiena, převlékání, pobyt venku

11.40 – 12.10 hod

 • hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12.10 – 14.15

 • odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14.15 – 14.30

 • hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.00

 • spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, odcházení domů

 

4.5 Řízení mateřské školy

 

            Vedením MŠ je pověřena ředitelka, která vytváří prostředí založené na vzájemné důvěře a toleranci. Řídí práci pedagogických i nepedagogických pracovnic, která je vymezena v jejich náplni práce, školním a pracovním řádu. Podle plánu kontrolních činností vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jejich dílčí úspěchy a motivuje je tak k dalšímu výkonu, a to nejen slovním ohodnocením, ale také finančním. V průběhu roku probíhají pravidelné pedagogické a provozní porady, které jsou evidovány v povinných dokumentech MŠ. Krátké provozní porady probíhají dle potřeby. Důležitá je inovace vzdělávacího procesu, aby se neupínal ke stereotypu práce, je důležité využívat všech forem vzdělávání a probouzení aktivity a plného nasazení zaměstnanců. Týmová práce a spoluúčast na všech rozhodnutí při práci je samozřejmostí. Každý názor zaměstnance je přijímán a brán na zřetel. Víme, na jakých principech a možnostech stavět koncepci MŠ a to především, aby byly v souladu v rozvoji školy. Při plánování práce se ředitelka také opírá o analýzu předchozího stavu a vychází tak z pozorování, hodnocení prací, evaluace, dotazníků, portfolií dětí, hospitací, kontrolní činnosti. Neustále se snažíme zvyšovat prestiž MŠ.

4.6 Personální a pedagogické zajištění

 

Pedagogický kolektiv:

Ředitelka:

Bc. Miroslava Brabcová (úvazek u dětí a administrativa)

Učitelky:

Veronika Langerová – 1,0 úvazek

Denisa Musilová – 1,0 úvazek

Bc. Jana Sodomková – 1,0 úvazek

Školnice, uklízečka, výdej stravy:

Renata Hladilová – 0,2 úvazek (školnice), 76,25 úvazek (uklízečka)

            V mateřské škole pracuje celkem 5 zaměstnanců. Z toho 4 pedagogičtí a 1 nepedagogický. 3 pedagogické pracovnice s ředitelkou zaštiťují práci ve výchovně vzdělávacím procesu s dětmi. Všechny splňují odbornou kvalifikaci. Zapojují se do dalšího vzdělávání, které je jim nabízeno a umožňováno v programu DVPP, rozvíjí si tak dosavadní profesní kompetence.  Úklid, školnické práce a výdej stravy zajišťuje provozní pracovnice. Společně se všichni podílejí na chodu MŠ. Provozní pracovnice má také na starosti udržování čistoty a pořádku na školní zahradě a kolem celého areálu MŠ.

Logopedická péče probíhá ve spolupráci s logopedickým SPC Kroměříž (Speciálně pedagogické centrum). Po provedené depistáži logopedických vad provádí pedagogická pracovnice (s kurzem logopedické asistentky) na doporučení kompetentní osoby – logopedky, individuální dechová a artikulační cvičení, tzv. logopedické chvilky s mladšími dětmi. Ředitelka pak také dále zajišťuje logopedickou prevenci dětí, které potřebují intenzivnější péči (většinou děti, které plní povinou předškolní docházku), a to v podobě individuálních konzultací. Péče probíhá v provozní době MŠ a je zdarma, děti mají zavedený svůj sešit, do kterého jim jsou vkládány materiály a pracovní listy, to vše pak procvičují v domácím prostředí s rodiči. Individuální logopedická péče probíhá 1x za 14 dní a dále dle potřeby a osobní domluvy, logopedické chvilky pak probíhají denně v obou třídách.

4.7 Spoluúčast rodičů

 

            Hlavním pilířem úspěšného chodu MŠ je spolupráce s rodiči. Jejich pozitivní a partnerský vztah s prostředím školy a všemi pracovníky je pro nás velmi důležitý. Každý den jsou s rodiči vedeny rozhovory o jejich dítěti a jeho rozvoji. Rodiče si kdykoliv během školního roku (i mimo stanovené konzultační hodiny) mohou domluvit individuální konzultační schůzku s pedagogem, kde uslyší podrobnější hodnocení svého dítěte. Rodiče vyplňují vstupní dotazník, který pomáhá rychleji reagovat na potřeby dítěte. Na konci školního roku vyplňují dotazník zaměřený na hodnocení výchovně – vzdělávacího procesu, práce pedagogů a celkové spokojenosti s MŠ.

            Během celého roku mají rodiče možnost vstoupit do třídy, především v adaptačním režimu dítěte, pokud to nenarušuje chod a režim MŠ. Výchovnou a vzdělávací činnost mají možnost shlédnout na Den otevřených dveří, který je každý rok nabízen v době před zápisem do MŠ. Rodiče se taktéž mohou účastnit a podílet na různých akcích, které škola nabízí. Vhodným způsobem jsou vždy dostatečně dopředu informováni o programu a událostech, které škola chystá. A to hned několika způsoby – nástěnky, webové stránky, emaily, v nejnutnějších situacích osobní či telefonická domluva. Všechny pracovnice školy se chovají k rodičům a rodinným příslušníkům taktně a dbají na dodržování soukromí spojené s GDPR, tzn. že s nikým nekompetentním nehovoří o jejich citlivých údajích a zachovávají diskrétnost.

            Vzájemná spolupráce školy s rodiči:

 • 2x ročně informační schůzka pro rodiče
 • Individuální pohovory
 • Adaptační program – před nástupem do MŠ je rodičům umožněno s dítětem navštěvovat školu (po dohodě s pedagogy) a přivykat si tak postupně na nové prostředí, provézt společnou schůzku před nástupem dítěte do MŠ, kde se rodiče dozví podrobnosti o chodu školy
 • Fotografie, videa z akcí a činností v MŠ – webové stránky
 • Společné prožívání tradičních zvyků, svátků
 • Poskytování materiálů k rozvoji dítěte – pracovní listy, zapůjčení odborné literatury a časopisů
 • Sponzorství
 • Vystoupení dětí pro rodinné příslušníky
 • Společné přípravy pro oslavy narozenin – přichystání pohoštění
 • Spolupráce při úpravách MŠ – hrabání listí na školní zahradě, nátěr hracích prvků, montáž skříněk aj.
 • Možnost rodičů podílet se na organizaci některých akcí pro děti
 • Využívání schránky důvěry a dotazník k připomínkám, hodnocení
 • V MŠ je stanoven denní řád, který rodiče respektují, ovšem ve výjimečných případech (po dohodě s pedagogem), mohou dítě přivádět a odvádět dle svých možností a dané situace, jindy, než ve stanovený čas

Tradiční akce v mateřské škole:

 1. Oslavy narozenin v MŠ
 2. Setkávání rodičů a dětí v MŠ
 3. Drakiáda
 4. Sportovní klání
 5. Dýňová slavnost
 6. Společný den se žáky 1.stupně ZŠ
 7. Mikulášská nadílka
 8. Vánoční cinkání
 9. Vánoční besídka s nadílkou
 10. Návštěva předškolních dětí v ZŠ a 1.třídy před zápisem a účast ředitelky na zápisu k základnímu vzdělávání
 11. Karneval
 12. Vynášení Moreny
 13. Velikonoční oslavy
 14. Rej čarodějnic
 15. Oslava ke dni matek
 16. Den s rodinou
 17. Loučení se s předškoláky
 18. Návštěva divadla
 19. Vystoupení umělců v MŠ
 20. Exkurze a výlety
 21. Oslava Dne dětí
 22. Projekt Celé Česko čte dětem
 23. Projekt Bezpečně v MŠ
 24. Celoroční projekt Se Sokolem do života

4.8 Spolupráce s ostatními subjekty

 

Spolupráce se Základní školou Břest

 • Návštěva 1.třídy ZŠ – seznámení předškolních dětí s prostředím školy
 • Návštěva školní družiny – společné odpoledne
 • Beseda učitelek se ZŠ s rodiči dětí, které v září nastoupí do 1. třídy – v prostorách MŠ na téma „Školní zralost“
 • Návštěva žáků ze ZŠ v MŠ – společné hraní ve třídách a na zahradě MŠ, pozvánka na kulturní program – Vánoce

Spolupráce s okolními mateřskými školami

 • Vzájemné návštěvy pedagogických pracovnic v okolních MŠ – po vzájemné domluvě je možno shlédnout výchovně – vzdělávací proces v jiné MŠ, pedagogové si tak navzájem vymění své poznatky a zkušenosti
 • Návštěva dětí a společná hra v hernách a na zahradě MŠ
 • Společné výlety a akce typu – plavání předškoláků, popř. Školka v přírodě

Spolupráce s SPC a PPP Kroměříž

 

 • Sledujeme výsledky vyšetření dětí, řídíme se tak doporučením, která školská poradenská pracoviště vydají
 • Pracujeme dle doporučení školských poradenských pracovišť se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

Spolupráce se zřizovatelem

 

 • Vystupování dětí na kulturních a jiných akcích obce – vítání občánků, vánoční jarmark
 • Plánování rozpočtového výhledu pro MŠ
 • Zajišťování prázdninového provozu MŠ
 • Spolupráce při zápisu do MŠ
 • Zajišťování provozních událostí a oprav v MŠ
 • Aktivní a vzájemná komunikace

4.9 Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

            Naše mateřská škola nabízí péči a vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro děti s lehkým mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, lehkými vývojovými poruchami učení a chování nebo autismem. Úzce spolupracujeme s SPC a PPP v Kroměříži, které vyhodnocují potřebná podpůrná opatření (PO) od 2.-5. stupně. Do běžné MŠ jsou pak zpravidla přijímány děti do 4. stupně PO.

            Pravidla pro využití PO školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

(výtah ze zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.27/2016)

Péče o děti s přiznaným podpůrným opatřením

Podpůrná opatření 1. stupně

            Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření 1.stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§21 školského zákona). Učitel může zpracovat tzv. plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy. Pokud by nepostačovala PO 1. stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§16 ods. 4 a 5 Školského zákona a §2 a §10 vyhlášky č.27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření 2. – 5.stupně

            Podmínkou pro uplatnění PO 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. Ředitel určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) Ředitel školy zahájí poskytování PO 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování PO, nejméně však 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování PO 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že tato PO již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se jen projedná. (§16 odst. 4 Školského zákona a §11, 12 a 16 vyhlášky č. 27/2016Sb.)

            Ředitelka MŠ má ukončené bakalářské studium na Vysoké škole v oboru Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy (včetně státní závěrečné zkoušky z Logopedické prevence pro děti předškolního věku). Péče o děti se speciálními potřebami je tak zkvalitněna o speciálního pedagoga, a to včetně práce s dětmi s logopedickými vadami – ředitelkou a jednou pedagogickou pracovnicí, které má odborný kurz k zajištění logopedické prevence pod odborným vedením SPC v Kroměříži.

            Přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ je vždy pečlivě zváženo a konzultováno jak s rodiči dítěte, tak se školskými poradenskými zařízeními. Ze zákona je možno toto vzdělávání ukončit po zkušební době 3 měsíců jak ze strany rodiče, tak ze strany školy.

            U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme uplatňovat a dodržovat určité podmínky vzdělávání:

 • Princip diferenciace a individualizace při plánování a organizaci činností
 • Osvojování specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení
 • Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školským poradenským zařízením
 • V případě potřeby spolupráce s odborníky mimo oblast školství
 • Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy
 • Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného PO
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit docházku dítěte do MŠ
 • Zajištění kompenzačních, didaktických a materiálních pomůcek
 • Pedagogické pracovnice vedou ostatní děti k rovnému přístupu, kdy je třeba si pomáhat a respektovat odlišnosti jiných dětí, jako běžnou věc
 • Vytvoření Individuálního vzdělávacího plánu (pokud školské poradenské zařízení doporučí – za zpracování zodpovídá ředitel školy)

 

4.10 Podmínky vzdělávání dětí nadaných

 

            V rámci pedagogické diagnostiky se může mezi dětmi objevit dítě nadané, projevující se výrazně větší aktivitou a zájmem o učení, zájmem o čtení a psaní, schopností déle se soustředit, vyšší slovní zásobou, větší zvídavostí. Takové děti mají rozsáhlé znalosti o okolním světě, znají více cizích slov, před hrou upřednostňují především knihy, encyklopedie nebo moderní technologie, jako je počítač, tablet a interaktivní pomůcky. Velmi často vyhledávají kontakt s dospělým a obvykle mají sklony se samy naučit číst a psát. Je nutné, aby škola zajistila těmto dětem individuální rozvoj dítěte. Na základě spolupráce se školským poradenským zařízením jsou dítěti poskytnuta určitá podpůrná opatření, která je škola povinna zajistit. 

            Škola konzultuje a úzce spolupracuje s rodiči dítěte, hovoří o pokrocích a průběhu vzdělávání. Pokud je doporučen, vytváří se Plán pedagogické podpory nebo Individuální vzdělávací plán, ve kterém se jednoznačně popíše postup vzdělávání nadaného dítěte. Škola zajišťuje pomůcky a hry, které jsou mnohdy na rámec věku 6 let tak, aby u dětí rozvíjely logické myšlení, čtení, psaní a počítání. Samozřejmě vzdělávací nabídka je individualizovaná a každému dítěti poskytuje uplatnit rozvoj svého nadání. Oblasti, ve kterých dítě může získat deficit – většinou sociální oblast, jsou podporovány a neopomíjeny. Učitelky poskytují těmto dětem dostatek prostoru pro jejich sebeuplatnění, zajišťují vhodné prostory např. v klidnější části třídy a hledají adekvátní příležitosti přiměřené jejich nárokům.  

4.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

            Do naší MŠ přijímáme děti mladší 3 let, jen pokud je volná kapacita a dítě splňuje určitá kritéria. Je sociálně schopné odloučit se od rodiny a je bez plen.  Dle zákona není pro přijetí dvouletých dětí právní nárok, je to tudíž pouze o dobrovolnosti a podmínkách MŠ. Při vzdělávání dětí mladších 3 let je nutné dodržování určitých podmínek:

 • V úzké spolupráci s rodiči zajišťujeme vhodný adaptační režim a vytváříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami
 • Zajišťujeme dostatečné množství podnětných, bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti – molitanové či umělohmotné kostky, didaktické hry přiměřené věku (uložené v nízkých policích nebo na dosah dětí tak, aby jim byly volně přístupné)
 • Ve věkově heterogenní skupině je zajištěna bezpečnost – znepřístupněny ohrožující předměty
 • Dětem jsou nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček
 • Pravidla soužití jsou zpracovaná hravou a obrázkovou formou tak, aby je děti pochopily
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dětem dostatek bezpečného pohybu
 • V šatně jsou připraveny prostory s velkým úložným prostorem na náhradní oblečení
 • Zajišťujeme dětem odpovídající režim dne, který respektuje jejich potřeby
 • Učitelky k dětem přistupují citlivě a s empatií, organizují činnosti v menších skupinkách, zajišťují tak jejich bezpečnost
 • Vzdělávání probíhá zábavnou formou, využívají se hudební a dramatické činnosti, aby byly pro děti zajímavé, vše probíhá formou hry

4.12 Vzdělávání cizinců

 

            Při vzdělávání dětí v MŠ a žáků-cizinců v rámci předškolního vzdělání, je prvořadé zajištění znalosti českého jazyka a podpora začleňování do české společnosti. Český jazyk je jim tedy poskytován ihned v mateřské škole tak, aby se děti co nejrychleji dovedly adaptovat, přizpůsobit a začlenit do kolektivu. Termín zápisu – Zvláštní zápis je dle zákona č.67/2022 Sb. od 1.6.-15.7., nelze podat přihlášku v řádném termínu podle §36 odst. 4 školského zákona. Organizační postup zůstává stejný, jako zápis běžný. Dokumenty se vyhotovují dvojjazyčně. Pokud nemůže být dítě přijato z kapacitních důvodů, je nutné konzultovat se zřizovatelem pro zajištění plnění povinné docházky.  Mateřská škola poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně pro skupinku 4 dětí. V případě menšího počtu dětí probíhá jazyková podpora průběžně během dne. Klademe důraz na individuální potřeby každého dítěte, zohledňujeme tak jeho individualitu.

5.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

          Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hod. Je otevřena každý pracovní den, s výjimkou státních svátků, zimních a letních prázdnin. Po dohodě se zřizovatelem se MŠ uzavírá v době letních prázdnin zpravidla na 6 týdnů. V zimním období se pak dále uzavírá MŠ v období Vánoc. V ostatních situacích, jako jsou jarní a podzimní prázdniny zůstává provoz nepřerušen, je pouze omezen, a to na chod v jedné ze tříd. Veškeré informace o uzavření MŠ jsou dostatečně s předstihem oznámeny rodičům na nástěnkách a webu MŠ.

Mateřská škola má dvě třídy, které disponují místem celkem pro 45 dětí. Ve spodním patře je umístěna I.třída, ve které se vzdělávají nejmladší děti v počtu maximálně 25, ve věku od 3 do 4 let, v horním patře je pak II. třída pro děti s plněním povinné předškolní docházky, a to ve věku od 5 do 6 let. Starším dětem je nabízena klidná vzdělávací nabídka, pokud mají menší potřebu spánku. Toto je umožněno z důvodu prostoru v horní třídě, kde je situovaná ložnice na spaní, proto pak hrající si děti neruší ty, které spí. Pokud není naplněna třída staršími dětmi, je doplněna dětmi mladšími. V horní třídě je kapacita dětí (dle hygienických norem) 20.

          Děti se ráno scházejí ve svých třídách, učitelka má možnost, než se sejde celá třída, využívat individuální přístup k přítomným dětem. Nabízet jim aktivity, které by se nedaly podniknout ve velkých skupinkách, tento čas se nabízí k využití pedagogické diagnostiky. Děti mají možnost využít dostatek času ke spontánní hře. Spojování tříd se snažíme eliminovat a zařazujeme ho do programu pouze tehdy, když je to nezbytně nutné. A to zejména při prázdninových provozech MŠ.

          V obou třídách MŠ využíváme prožitkové, sociální, spontánní a kooperativní učení, které podporuje přirozené učení znalostí a dovedností. Učí děti samostatnosti, vede je k novým zkušenostem, zvyšuje sebedůvěru a má vliv ke zkvalitnění praktického života. Na děti nespěcháme, necháváme jim dostatek času, citlivě je vedeme k rozpoznání hry a úkolu, vše probíhá formou hry.

          Děti jsou do MŠ přijímány dle daných kritérií ředitele, a to ve stanovený den zápisu do MŠ, který si po dohodě se zřizovatelem domluví ředitel školy. Termín je stanoven dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května daného roku. Rodiče jsou o realizaci zápisu informováni s dostatečným předstihem, a to několika způsoby. Plakátky jsou vyvěšeny v MŠ, na obecním úřadě, v Základní škole a místním obchodě. V elektronické podobě jsou pak informace vyvěšeny na webových stránkách MŠ a obce Břest, dále pak je tato informace hlášena několik dní místním rozhlasem. Upřednostňujeme přijímání dětí s povinnou školní docházkou, dále pak děti s trvalým bydlištěm v obci. Děti mladších tří let přijímáme, pokud je volná kapacita. Tolerujeme ve třídách sourozenecké dvojice a respektujeme přání rodičů, aby mohli být sourozenci společně v jedné třídě. Pokud to ovšem nenaruší chod třídy, které jsou rozděleny dle věku od nejmladší po nejstarší.

            Naše mateřská škola uskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Pokud se rozhodne rodič pro individuální vzdělávání dítěte, obeznámí ředitele školy 3 měsíce před začátkem školního roku. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte. Škola doporučí oblasti, ve kterých bude rodič dítě vzdělávat a poté se společně domluví na termínech ověření, zda tyto oblasti dítě ovládá. Ověřování se koná na půdě školy, nenásilnou formou, většinou formou hry. Termíny jsou opět stanoveny dle školského zákona a to mezi 3.-4. měsícem po začátku školního roku. Přesné údaje jsou stanoveny ve školním řádě školy. Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření.  Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d)

 

6.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

            Náš školní vzdělávací program s názvem „Pohádkový svět s čápem Emanem“ vychází z RVP PV. Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. To se odráží do ŠVP, který respektuje dětské zvláštnosti a jejich potřeby. Chceme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí a z jejich rozvojových předpokladů. Přispíváme tak k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. Respektujeme všechny cíle předškolního vzdělávání. Je pro nás důležité, nejen, co se dítě naučí, ale jak se cítí. Budujeme u dětí pozitivní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá a v budoucnu je nenahraditelná. Chceme, aby bylo dítě aktivním tvůrcem a necháváme jej uplatnit jako „sama sebe“ posvém – dětsky, radostně a přirozeně.

6.1 Dlouhodobé rámcové cíle:

 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Rozvoj aktivní tvořivosti, učení a poznávání
 • Napomáhat k zařazení do běžného života
 • Vytvářet základy klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání

           

6.2 Metody a formy pedagogické práce uplatňované v naší mateřské škole:

 

 1. Hravé činnosti

Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, a tak přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Hra je základní a přirozenou potřebou každého dítěte. Rozvíjíme ji během celého dne, zvláště ve spontánních činnostech v dopoledním programu. Děti využívají námětové činnosti „na něco a na někoho“. Součástí jsou také hry didaktické a konstruktivní, které u dětí rozvíjejí celou řadu oblastí.

 

 1. Skupinové a individuální činnosti

Je pro nás důležité, aby se mezi dětmi posilovaly vztahové vazby, které se formou skupinové práce prohlubují. Děti společně komunikují, dokážou navázat komunikaci a popřípadě se učí řešit konfliktní situace. Individuální činnost je podporována celý den, především však v ranních hodinách provozu v mateřské škole, kdy je možno věnovat čas jednomu dítěti. Otevírá se zde možnost aplikovat myšlenku s názvem „Zóna nejbližšího vývoje dítěte“. Každé dítě disponuje určitou aktuální úrovní výkonu a pedagog dopomáhá rozvinout úroveň potencionální. Kam až je schopno dítě, za pomocí učitele, dojít. Poskytuje to navázání důvěrného kontaktu mezi učitelkou a dítětem. Dítěti je tak mnohdy poskytnuta opora a pocit bezpečí. Učitelka využívá tyto okamžiky k pedagogické diagnostice.

 

 

 1. Tvořivé aktivity

Využíváme hudebně pohybové aktivity, které umocňují prožitek jednotlivých integrovaných bloků. K tomu využíváme celou řadu písní a skladeb. Disponujeme širokou škálou metodického materiálu a zpěvníků. Dbáme na rozvoj rytmického cítění, ke kterému využíváme Orffovy rytmické nástroje. Často využíváme improvizované hudební nástroje, mnohdy vlastnoručně vyrobené nebo oblíbenou hru na tělo. Učíme děti jednoduché taneční kroky, improvizaci pohybu na hudbu, ale i tance v párech a ve skupině. K tvořivým aktivitám patří i výtvarné a pracovní činnosti, které přispívají k uvolnění ruky, k procvičení jemné motoriky, což je potřeba pro nácvik psaní. Děti se učí samostatně pracovat a rozvíjet schopnosti tvořivého myšlení. Učí se pracovat s různými druhy materiálů, rozmanitými výtvarnými a pracovními technikami. Přitom si osvojují úklid pracovního místa a vzájemnou spolupráci. Pomáháme dětem podnítit jejich fantazii a představivost, je zde prostor pro hodnocení svých prací. Rodiče mají možnost vidět práci svých dětí na výstavě v dětské šatně, na chodbě, altánu nebo ve třídách.

 

 1. Pohybové aktivity

U mateřské školy je dostatečně prostorná zahrada, která disponuje mnoha herními prvky pro děti. K dispozici je pískoviště, průlezky, mini horolezecká stěna, houpačky, kolotoč, dětské motorky, tříkolky, koloběžky, míče a jiné venkovní hry. V zimním období děti využívají navezený kopec na sáňkování a bobování. Každý zdravý člověk by měl mít během dnes dostatek pohybu. Obzvláště děti, kdy se vyvíjí pohybový aparát a je potřeba získávat pohybové zkušenosti. Dostatek správného pohybu se promítá do hrubé motoriky dětí a následně do motoriky jemné. Jemná motorika je pak důležitá k rozvoji řeči. Děti tak získávají větší sebedůvěru a jistotu v pohybu, nebojí se tak chůze po nezpevněné ploše, mají postřeh, umí házet a chytit míč aj. Na školní zahradě je dopravní hřiště, které nám umožňuje věnovat se dopravní výchově. Děti poznají dopravní značky a základní pravidla bezpečnosti. V rámci pohybu chodíme s dětmi často na vycházky do okolí. Výhodou vesnické mateřské školy je okolní příroda, která skýtá mnoho krásných a klidných míst. K dalšímu pohybu nám slouží místní tělocvična, která je nám propůjčena každé pondělí od října až do března.

 

 1. Ekologická výchova

Snažíme se vést děti k lásce ke všemu živému, zodpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Každodenní situace využíváme k tomu, abychom dětem vysvětlili, že záleží jen na nás, jak to v našem okolí bude vypadat. Vedeme děti k vnímání přírody se všemi jejími krásami, zajímavostmi. V průběhu roku si všímáme změn v jednotlivých ročních obdobích, objasňujeme dětem přírodní úkazy, koloběh vody v přírodě, základní podmínky života na Zemi, pozorování čapí rodinky aj. Vedeme děti k ochraně přírody, k třídění odpadu a využívání odpadového materiálu přímo v MŠ pro výtvarné a jiné účely. Na třídění odpadu máme zhotovené velké krabice – tzv. papírožrouty, do kterých třídíme papír. Plast pak vyhazujeme do označené tašky. Vesnické prostředí nám umožňuje být denně v kontaktu s přírodou a jejími rozmanitými biotopy – les, rybník, louka, pole, zahrada, řeka se svou typickou florou a faunou. Zde na základě vlastního pozorování přírodu nejlépe poznávají. Podpůrné jsou i encyklopedie, výukové filmy na DVD, obrázky, a objevy a pokusy. Využíváme moderní digitalizace na Sweetboxu, který se může přemístit i do venkovních prostor – používáme jako projektor. Emotivní stránku umocňují písně a hudební skladby. K většímu citovému prožitku slouží dramatizace, prožitkové učení na dané téma a výtvarné ztvárnění prožitku.

 

 1. Vzdělávání dětí s povinnou školní docházkou

Naše škola se zaměřuje na rozvoj všech oblastí u předškolních dětí, pro které je školní docházka povinná. Vzdělávání je zajištěno ve II.třídě MŠ, kde jsou umístěny nejstarší děti z celé budovy. Pokud kapacita dovolí je tato třída doplněna dětmi mladšími, a to dle věku. Dětem je nabízena vzdělávací činnost v oblasti předčtenářské a předmatematické gramotnosti, grafomotoriky, rozumové, psychické, fyzické a sociální oblasti. Vše je přizpůsobeno věku dítěte, je brán zřetel na individualizaci při práci. Děti se učí zacházet s digitálními a elektronickými zařízeními, je jim poskytována individuální péče během celého dne, především pak během spontánních činností. Součástí třídy je počítač, na kterém se děti učí zábavnou formou základní manipulaci, popřípadě využijí výukový program. Děti mají zřízený „Sešit předškoláka“, kde podle daného tématu plní určité úkoly. Pracujeme s knihami a encyklopediemi, které jsou přístupné volně ve třídě. Dbáme na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Zvláště pak dohlížíme na řečový vývoj – individuální logopedické chvilky. Polední odpočinek využívají děti s menší potřebou spánku ke klidovým činnostem u stolečků – grafomotorika, pracovní listy, konstruktivní a didaktické činnosti.

 

 

 

6.3 Zajištění průběhu vzdělávání pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

 

            K zajištění vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných bude ředitelka a učitelky využívat komunikaci a spolupráci s PPP a s SPC Kroměříž. Podle potřeby budou učitelky zpracovávat Plán pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuální vzdělávací plán (IVP), který doporučí školské poradenské pracoviště. PLPP učitelky zpracovávají učitelky bez souhlasu školského poradenského pracoviště. Stejně tak budou postupovat při vzdělávání dětí nadaných. Každé dítě se SVP má nárok na pomůcky, které škola žákovi zajistí a bude mu je poskytovat k jeho vzdělávání. PLPP se po třech měsících vyhodnotí zjistí-li se, že nepostačuje, navrhne škola rodičům návštěvu PPP. Individuální vzdělávací plán pak vyhodnocuje škola minimálně jednou za rok. Pokud se zjistí, že nepostačuje, je navrhována změna. Dítě se účastní, se svým zákonným zástupcem, pravidelných návštěv školských poradenských pracovišť dle sjednaných schůzek.

 

6.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

            U dětí mladších tří let má vzdělávání svá specifika, která je potřeba dodržovat. Plně respektujeme potřeby dětí, které jsou mnohdy velmi citově vázané na matku. Při vzdělávání využíváme především prožitkové, sociální a spontánní učení. Také učení nápodobou. Je potřeba, aby učitelka s těmito dětmi pracovala citlivě, empaticky a klidně. Ve své práci využíváme hry a hračky určené pro danou věkovou kategorii, nastavujeme jasná a jednoduchá pravidla třídy, dopomáháme s běžnými úkony a dbáme na rozvoj sebeobsluhy a hygieny. Sebeobslužné činnosti můžeme podpořit dostatkem času a samostatnosti. K tomu nám slouží přiměřeně velký nábytek a ostatní vybavení třídy. V samostatnosti při jídle děti využívají jídelnu, kde si zkouší jednotlivé úkony při nošení tácků a hrníčků. U dětí mladších tří let vycházíme z principů:

 • Jednoduchost
 • Nenáročnost na čas
 • Známé a opakující se činnosti
 • Dopomoc při úkonech
 • Mateřský a přátelský přístup
 • Citlivost
 • Dostatek času na hru

 

6.5 INTEGROVANÉ BLOKY:

 • „PODZIM MÍCHÁ BARVIČKY, EMAN ZPÍVÁ PÍSNIČKY“
 • „PANÍ ZIMA PŘILETĚLA, VLÁDNOUT BY TU CHVÍLI CHTĚLA“
 • „NA JAŘE, NA JAŘE, ČÁP JEDE V KOČÁŘE“
 • „LÉTO S ČÁPEM EMANEM, PO SVĚTĚ SI CESTUJEM“

 

            Naše výchovně vzdělávací práce vychází z RVP PV, ŠVP a jeho integrovaných bloků, z TVP a z evaluace dětí. Ke své práci přistupujeme tvořivě, vzájemně spolupracujeme a plány postupně doplňujeme o nové poznatky. Obsah ŠVP je zpracován do čtyř integrovaných bloků, které mají spojitost s čápem „Emanem“ a ročními dobami. Eman sídlí na komíně uprostřed školní zahrady a děti ho každoročně pozorují. Sledují jeho přílety a migraci do teplých krajin. Máme možnost sledovat pohyb přímo v hnízdě, protože na střeše budovy je nainstalovaná kamera a živý přenos se promítá na webové stránky Obce Břest.

 

            Každý integrovaný blok zahrnuje velkou nabídku témat pro tvorbu TVP, aby si každá učitelka mohla libovolně vybrat, které je zrovna v danou chvíli aktuální. Přizpůsobí si ho k věkové skupině dětí. Téma není časově limitováno, tudíž se může pohybovat v rozmezí např. od jednoho týdne až po týdny tři. Vše vychází ze zájmu dětí. Daná témata v integrovaném bloku se tak nemusí ve školním roce vyčerpat všechna. To poskytuje učitelce možnost flexibilně reagovat na situaci ve třídě. Každá třída pak využívá různá témata, která mohou, ale nemusí být v daný týden stejná. Jednotlivé očekávané výstupy, vzdělávací nabídku a dílčí cíle může učitelka doplňovat a rozšiřovat dle potřeby, vše samozřejmě s návazností na ŠVP a RVP PV. Integrované bloky v ŠVP obsahují pouze očekávané výstupy, klíčové kompetence a vzdělávací nabídku, které mají k bloku největší vazbu.

 

6.6 Třídní vzdělávací program

 

          Třídní vzdělávací program je neveřejným materiálem třídních učitelek. Vzniká v průběhu roku a vychází z RVP PV a ŠVP. V rámci ŠVP jsou určeny klíčové kompetence, které jsou danému integrovanému bloku nejbližší. Učitelky si pak v TVP rozpracovávají navíc podrobněji dílčí vzdělávací cíle a rizika vzdělávání. Každá třída si vede svůj TVP tak, aby byl přizpůsoben věku a charakteristickým vlastnostem skupiny dětí. Součástí TVP je:

 • Jmenný seznam dětí
 • Pravidla třídy
 • Charakteristika třídy
 • Slavíme narozeniny – rozděleny podle měsíců
 • Obsah vzdělávací práce – písemné přípravy učitelek, vycházející ze ŠVP
 • Pravidelné hodnocení IB
 • Přehled básní, písní a her, se kterými se děti během roku seznámí
 • Materiály a dokumenty, které jsou součástí práci učitelky (nepovinné)
 • Vše ostatní na uvážení učitelky

7.VZDĚLÁVACÍ OBSAH  

 

 1. INTEGROVANÝ BLOK

„Podzim míchá barvičky, Eman zpívá písničky“

 

Navrhovaná témata pro TVP:

 • Ahoj školko
 • Podzimní úroda
 • Vzpomínky na prázdniny
 • Na poli
 • Kamarádi ve školce
 • Na zahrádce
 • Začínáme spolu
 • V lese
 • Babí léto
 • Dešťové kapičky
 • Horo, horo bramborová
 • Padá listí
 • Babička zavařuje
 • Vzhůru do oblak
 • Ovoce a zelenina
 • Barevný podzim
 • Jablíčkování
 • Loučení s Emanem
 • Naše zdraví
 • Počasí
 • Dýňování
 • Příroda usíná

 

7.1 Charakteristika integrovaného bloku I.:

 

          Náš vzdělávací program začíná blokem s názvem „Podzim míchá barvičky, Eman zpívá písničky“. Časový plán tohoto IB je po dobu celého podzimu. Učitelky pak mají možnost každý týden využít navrhované téma, které se bude vztahovat k určité události. V názvu je uvedeno „Eman zpívá písničky“ – jelikož je toto období věnováno adaptaci nových dětí a dětí, které se vracejí po létě do mateřské školy, je pro nás důležité děti zaujmout a přivítat zajímavými nabídkami. Hudební aktivity jsou pro děti vždy lákavé a baví je. Seznámíme děti s koncepcí čápa Emana a jeho vztahem ke školce a budeme na tomto příběhu stavět celý další průběh vzdělávání. Adaptační režim zahrnuje seznámení dětí s pravidly třídy a celé školy, učení základních zdvořilostních pravidel, hygienických a sebeobslužných návyků, poznávání nového prostředí a seznámení se s personálem školy. Děti budou poznávat nové kamarády, učit se přináležet ke skupině a navazovat nová přátelství. Seznámíme děti se změnami v přírodě, životem v přírodě a kolem nás. Budeme se loučit s čápem Emanem a Matyldou. Společně uspíme zvířátka, zorganizujeme drakiádu a dýňování, uspíme také přírodu a budeme se připravovat ne zimní čas.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých · se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů

 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 

Komunikativní kompetence

 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Sociální a personální kompetence

 • se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

Činnostní a občanské kompetence

 • se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 •  zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

Dítě a jeho psychika

 • Jazyk a řeč
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Sebepojetí, city a vůle
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

Dítě a ten druhý

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

Dítě a společnost

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

Dítě a svět

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 
 • činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • hry na téma rodiny, přátelství apod
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • aktivity podporující sbližování dětí - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)

 

 

 

 1. INTEGROVANÝ BLOK

„Paní zima přiletěla, vládnout by tu chvíli chtěla“

 

Navrhovaná témata pro TVP:

 • Adventní čas
 • Bílá zima
 • Martin přijel na bílém koni
 • Za okny je mráz
 • Čertí školka
 • Stavíme si sněhuláka
 • Mikuláš ztratil plášť
 • Jak pletli svetr
 • Vůně Vánoc
 • Zimní radovánky
 • Pečeme cukroví
 • Zvířátka v zimě
 • Půjdem spolu do Betléma
 • Těšíme se na Ježíška
 • Mudrci z východu
 • Masopustní veselí
 • Veselý karneval
 • Vitamíny a zdravý styl života
 • Sněhová vločka
 • Sportujeme v zimě
 • Doktora se nebojíme

 

 

7.2 Charakteristika integrovaného bloku II.:

 

          Integrovaný blok s názvem „Paní zima přiletěla, vládnout by tu chvíli chtěla“ evokuje odlet čápa Emana do teplých krajin. Nadvládu nyní převzala paní zima. Časový úsek tohoto bloku bude do doby, než k nám přijde jaro a vrátí se čáp Eman. Navrhovaná témata nám nabízejí různorodost od Adventu po konec zimy. Toto období je charakteristické časem Vánoc, čekáním na Mikuláše a Ježíška, karnevalem a masopustním obdobím. Také je to období, kdy se zaměřujeme na důkladné posuzování školní zralosti dětí s povinou školní docházkou. Rodičům dětí, které vyhodnotíme jako nezralé, doporučujeme návštěvu Pedagogicko-psychologické poradny. Všechny děti by měly být již v tomto období zadaptované na školní prostředí.

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a oceněn
 • se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Kompetence k řešení problémů

 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Komunikativní kompetence

 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

Sociální a personální kompetence

 • se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Činnostní a občanské kompetence

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 • zachovávat správné držení těla
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 

Dítě a jeho psychika

 • Jazyk a řeč
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • poznat napsané své jméno
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • utvořit jednoduchý rým

 

 • poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 

 • Sebepojetí, city, vůle
 • rozhodovat o svých činnostech
 • zorganizovat hru
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

Dítě a ten druhý

 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

Dítě a společnost

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

Dítě a svět

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 •  hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

 

 

 

 

 

 1. INTEGROVANÝ BLOK

„Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře“

 

Navrhovaná témata pro TVP:

 • Zimo, zimo, táhni pryč
 • Pozor, semafor!
 • Přišlo jaro do vsi
 • Aprílové počasí
 • Zvířátka a jejich mláďátka
 • Kniha je můj kamarád
 • Na statku
 • Kropenatá slepička
 • Už jsem velký školák
 • Rodina
 • Šel zahradník do zahrady
 • Voláme sluníčko
 • Když všechno kvete
 • Dopravní prostředky
 • Hody, hody, doprovody
 • Pohádkové vyprávění
 • Něco ťuklo, vejce puklo
 • Maminka má svátek
 • Planeta Země
 • Čím budu

 

 

 

7.3 Charakteristika integrovaného bloku III.:

 

          Na začátku integrovaného bloku s názvem „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře“ přivítáme zpět na komíně v MŠ čápa Emana. Jarní období je charakteristické svými tradicemi, jako jsou Velikonoce, Den Země, Měsíc knihy. Je spojeno také se změnami počasí, novým životem a vším, co se rodí a vyrůstá. Děti s povinou školní docházkou se budou pečlivě připravovat na zápis do Základní školy a společně oslavíme všechny plánované tradice. Také si budeme s dětmi hrát pohádky, využijeme dramatizaci s kostýmy a s maňásky. Děti se seznámí s dopravními prostředky a základními pravidly bezpečnosti.  

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

 

Kompetence k řešení problémů

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 •  rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

 

Komunikativní kompetence

 • se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 

Sociální a personální kompetence

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 

Činnostní a občanské kompetence

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 

Dítě a jeho tělo

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 •  ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

 

Dítě a jeho psychika

 

 • Jazyk a řeč
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

 

 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 

 • Sebepojetí, city, vůle
 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

 

Dítě a ten druhý

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 

 

Dítě a společnost

 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

 

Dítě a svět

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)
 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • smyslové a psychomotorické hry
 •  konstruktivní a grafické činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 •  samostatný slovní projev na určité téma
 •  poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • prohlížení a „čtení“ knížek
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 •  záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 • činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.)
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 •  kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
 •  praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

 

 

 1. INTEGROVANÝ BLOK
 2. Léto s čápem Emanem, po světě si cestujem“

 

Navrhovaná témata pro TVP:

 • Všechny děti světa
 • Život u rybníka
 • Pojedeme na výlet
 • Vůně léta
 • Zvířátka jsou naši kamarádi
 • Vodní dobrodružství
 • Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky
 • Zoologická zahrada
 • Hokusy, pokusy
 • Dobrodružství s Emanem
 • Hurá prázdniny!
 • Duhové barvy
 • Těšíme se na léto
 • Sluníčkový den
 • Loučíme se se školkou
 • Letní čas

 

 

 

7.4 Charakteristika integrovaného bloku IV.:

 

            Léto s čápem Emanem je název posledního integrovaného bloku ŠVP. V tomto bloku se budou děti seznamovat s ostatními kulturami našeho světa, budeme cestovat a oslavovat Den dětí. Zažijeme spoustu letní zábavy, budeme provádět pokusy a poznávat nová dobrodružství. Děti s povinnou školní docházkou se budou loučit se školkou společným programem pro rodiče a jejich blízké. Odvážlivci pak mohou zažít spaní ve školce přes noc. Své pohybové dovednosti mohou pak děti zúročit v různých soutěžích a sportovní olympiádě.

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 

Kompetence k učení

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 

Kompetence k řešení problémů

 • se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

 

Komunikativní kompetence

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 

Sociální a personální kompetence

 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 

Činnostní a občanské kompetence

 • se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 •  ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 

OČEKÁVÁNÉ VÝSTUPY:

 

Dítě a jeho tělo

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

 

Dítě a jeho psychika

 • Jazyk a řeč
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • chápat slovní vtip a humor
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • poznat napsané své jméno

 

 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 

 • Sebepojetí, city, vůle
 • vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 •  zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

 

Dítě a ten druhý

 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.

 

Dítě a společnost

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 •  vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

 

 

Dítě a svět

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 

 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním
 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 •  záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
 • cvičení organizačních dovedností
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 •  kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

 

8.EVALUAČNÍ SYSTÉM

 

 • cílem je, aby kritéria hodnocení byla v souladu s cíli ŠVP a s vyhláškou č.15/2005 Sb.

 

Hodnocení dílčích cílů a očekávaných výstupů:

 • hodnocení jednotlivých dílčích vzdělávacích nabídek v rámci jednoho tématu TVP
 • hodnotí všechny učitelky, které provádí řízené a didaktické činnosti (písemně, slovně)
 • termín: po skončení tématu v TVP – písemný záznam v TVP

Hodnocení integrovaných bloků:

 • hodnotí se celkově celý integrovaný blok, tzn. 4x ročně
 • hodnotí učitelky společně za každou třídu – písemný záznam v TVP

Kvalita vzdělávacího procesu:

 • hospitační činnost ředitelky
 • 2x ročně – kontrola každé učitelky
 • Písemný záznam je uveden do třídní knihy a podrobnější záznam – zápis z hospitace (konzultační rozbor s učitelkou, vyhodnocení, podpis učitelky a ředitelky)

Společné aktivity v mateřské škole

 • Pedagogické a provozní porady – písemný záznam (minimálně 1x za tři měsíce, jinak dle potřeby a situace)
 • Akce s dětmi – karneval, podzimní slavnost, loučení s předškoláky aj. – písemný záznam, zapisuje vybraná učitelka
 • Krátké provozní porady – každý pátek ve třídě (krátký zápis – odpovídá ředitelka)
 • Doplňkové aktivity – písemně 1x ročně

Vyhodnocení školního vzdělávacího programu

 • 1x ročně, písemný záznam, odpovídá ředitelka a učitelky

Každodenní evaluace

 • Slovně mezi pedagogy a dětmi – denně

Sebehodnocení učitelek (autoevaluace)

 • 2x ročně – pololetí, konec školního roku
 • Při hodnocení vlastní práce můžeme použít rizika uvedená v RVP PV – položíme si je jako otázku, na kterou si každá odpovídáme
 • Prováděno písemně, každá učitelka

Hodnocení kvality práce provozních zaměstnanců

 • Probíhá průběžně – slovně
 • 1x ročně – písemný záznam

Hodnocení dětí – pedagogická diagnostika

 • Probíhá 3x do roka
 • Zápis do záznamových archů
 • Sumativní a formativní hodnocení

Hodnocení tříd

 • Každá třída hodnotí jednotlivé vzdělávací oblasti – 2x ročně, na konci školního roku
 • Zodpovídají učitelky

Vlastní hodnocení školy

 • 1x ročně, na konci školního roku
 • Zodpovídá ředitelka školy

 

Hodnocení – evaluace ředitelkou – hodnotí na úrovni školy

 • Kontroluje a hodnotí práci pedagogických i provozních pracovníků, evaluace vzdělávací proces
 • ŠVP na základě evaluace a hodnocení učitelek, zpracovává na konci školního roku z těchto dotazníků zprávu, analýzu, ze které vyplynou závěry pro přípravu následného ŠVP a TVP na další rok

Hodnocení mateřské školy  - externí

 • Rodiči – dotazníky
 • ČŠI - zpráva

 

Jsme malá vesnická mateřská škola rodinného typu. Hodnocení a evaluace probíhá každý den ústně, mezi dětmi a učitelkami. Neustále konzultujeme vzdělávací proces a pokroky u dětí. Případné nesrovnalosti řešíme ve spolupráci s rodiči nebo školskými poradenskými pracovišti.

 

9.ZÁVĚR

 

               Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Vést je k uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

         

 

 

 

 

           

           

             

 

 

 

 

 

 

Aktuální dokumenty

Níže naleznete několik dokumentů související s Mateřskou školou Břest. 

 


 
Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2024-2025.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 33.16 kB

 

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ 2024-2025.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 66.05 kB

 

 

Žádost o informaci

Dokumenty ohledně mimořádného zápisu pro uprchlíky

КРИТЕРІЇ - Спеціальні реєстраційні документи біженців

Повідомлення про прийняття Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Заява лікаря Potvrzení o očkování

 

 


 

 

Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž (příloha č. 1 – č.j. 124/23)

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), v platném znění

STANOVUJI VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 TAKTO:

Položky

Cena v Kč

Neomezená celodenní docházka

400,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců

0,-Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců (odklad povinné školní docházky)

0,- Kč

Omezeni provozu v měsíci červenci, pro přihlášené

200,-Kč

Omezeni provozu v měsíci červenci, srpnu, kdy dítě nenavštěvuje MŠ

0,- Kč

Přerušení provozu z jiného důvodu-Covid -19, jiné překážky dle délky přerušení: za každý týden – 100 Kč ze 400 Kč

                                                                                                                                     

 300,- Kč,200,-Kč,

100,- Kč.0,-Kč

.
Úplata – školné bude hrazeno bezhotovostně na účet školy (181605382/0300), vždy do 15. dne příslušného měsíce! Úplata je povinná a je součásti rozpočtu školy. Její opakované neuhrazeni muže být podnětem k ukončeni docházky dítěte do MŠ (viz Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisu).

 

3.8.2023                                                                                                                                                 Bc. Miroslava Brabcová, ředitelka MŠ

 

 

 


 

Žádost o informaci

ŽÁDOST O INFORMACI

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje.

Žádost ke stažení ve formátu doc.

 

 

 


 

Informace o ochraně osobních údajů

INFORMACE o ochraně osobních údajů (GDPR)

 Informace o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Informace k GDPR ve formátu doc.

 

 

 


 

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

Informace ke stažení ve formátu PDF.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání ve formátu PDF.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž. Od školního roku 2023/2024

Žádost o přijetí 2023 - 24 (26.09 kB) formát doc

Žádost o přijetí 2023 - 24 ukrajinsky (27.19 kB) formát doc

 


 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Desatero ke stažení ve formátu PDF

 

 


 

Jak připravit dítě do MŠ

Jak připravit dítě na vstup do MŠ

Svému dítěti adaptační období usnadníte, když budete společně radostně očekávat jeho nástup do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí, a co vše z toho bude také ve školce.

Jak připravit dítě na vstup do MŠ ve formátu PDF

 

 


 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Břest  zpracovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dle tohoto nařízení byla vydána Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů č.j. 49/2018 s účinností od 25.5.2018 - k nahlédnutí v chodbě MŠ.

Správcem  osobních údajů je MŠ Břest, zastoupená ředitelkou. 
Kontakt: MŠ Břest 227, 768 23 
E mail: msbrest@seznam.cz
Telefon: 573 354 032

Pověřencem pro ochranu osobních údajů dle čl.37-39 nařízení EU je pan Tomáš Brada.
Kontakt: webmaster@obec-brest.cz
Telefon: 731 488 806

Mateřská škola Břest 227, okres Kroměříž (příloha č. 1 – č.j. 124/23)

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), v platném znění

STANOVUJI VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 TAKTO:

Položky

Cena v Kč

Neomezená celodenní docházka

400,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců

0,-Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců (odklad povinné školní docházky)

0,- Kč

Omezeni provozu v měsíci červenci, pro přihlášené

200,-Kč

Omezeni provozu v měsíci červenci, srpnu, kdy dítě nenavštěvuje MŠ

0,- Kč

Přerušení provozu z jiného důvodu-Covid -19, jiné překážky dle délky přerušení: za každý týden – 100 Kč ze 400 Kč

                                                                                                                                     

 300,- Kč,200,-Kč,

100,- Kč.0,-Kč

.
Úplata – školné bude hrazeno bezhotovostně na účet školy (181605382/0300), vždy do 15. dne příslušného měsíce! Úplata je povinná a je součásti rozpočtu školy. Její opakované neuhrazeni muže být podnětem k ukončeni docházky dítěte do MŠ (viz Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisu).

 

3.8.2023                                                                                                                                                 Bc. Miroslava Brabcová, ředitelka MŠ