#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Sáňkování v mateřské školeje zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a jeho základním         

východiskem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  
č,j.: 32 405/ 2004-2,ve znění pozdějších předpisů. 

ŠVP  byl vypracován pod motivačním názvem ,,PUTOVÁNÍ S ČÁPEM EMANEM“, neboť již řadu let na komíně  MŠ  žije párek čápů a stali se tak nedílnou součástí života naší MŠ. Od jejich příletu až do odletu je pozorujeme, hovoříme o nich, dali jsme jim jména. A tak vznikl nápad, aby nás čáp provázel i ŠVP


ŠVP PUTOVÁNÍ S ČÁPEM EMANEM

jsme rozdělili na 3 velké tematické celky


,,Eman vypráví o životě na zemi, ve vzduchu a ve vodě“

  • záměrem bude poznání přírody, přírodních jevů, ekosystémů, zaměříme se na ekologii. Děti se stanou malými přírodovědci, kteří v terénu pozorují, objevují, zkoumají krásy a zákonitosti přírody.


Putování s čápem Emanem aneb S tebou školko teď, chtěl bych poznat svět

  • hlavním záměrem je multikulturní výchova, cestování po světě  a  poznání života lidí, dětí, jejich her, kultury, přírody…  Nedílnou součástí je i cesta do vesmíru, pochopení základních  přírodních zákonitostí.


,,Všude dobře, doma nejlépe“ 

  • tímto tématem chceme přispět k poznání naší Hané. Seznámit děti se současnou obcí, její  historií, tradicemi, zvyky, životem lidí u nás na Hané. Vytvořit tak kladný vztah k rodné vsi u našich dětí. 

 


V tomto školním roce se naše škola opět  zapojila do projektu:

„Celé Česko čte dětem“ 

 

Celé Česko čte dětemPosláním projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Proto prosíme i rodiče, aby se zapojily do projektu také. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".
Čtení je osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami. 

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.