#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Římskokatolická církev

Farnost Břest

Kostel sv. Jakuba Většíhofarní budova

Duchovní  správce: P. Stanislav Trčka

Adresa: Komenského 31, Chropyně

telefon: 739 344 061  E-mail: trckas@seznam.cz

 

MŠE   SVATÉ   v   Břestě

Neděle 9.00
Pondělí ,  Pátek 18.00 ( v zimě 17.00)

 

Možnost  setkání  s duchovním správcem:  

- v Břestě po  mši svaté

- v Chropyni   po telefonické domluvě
   -   pondělí     9.00 - 10.30
       středa     15.00 - 16.30

 

KŘŤINSKÁ POUŤ

Obraz věnovaný  břestskými farníky Nejdelší  tradice  břestské  farnosti  se traduje do roku 1793, což dokládá  křtinská  kronika, i  když P. Teplíček uvádí ve farní  kronice  v roce 1891, že se jedná o sté výročí.  Dá se předpokládat, že záznam tehdejšího místního kněze je přesnější, což  dokládá i skutečnost, že  farníci z Břestu chodili  dříve  na  pouť  na Sv. Hostýn , který byl dostavěn a vysvěcen v roce 1748.  V rámci  josefínských reforem byl v roce 1787 uzavřen a odsvěcen.  I po jeho znovuotevření zůstal Břest věrný  pouti do Křtin, ale přesto jsou  doloženy   i  pouti na sv. Hostýn před slavností Andělů Strážných.  Podle  lidového podání  je Křtinská pouť spojena s  epidemií moru, který  v 18. století zasáhl i Břest  a  farníci dali slib, že budou pravidelně putovat k P.M. Křtinské a po celá léta to dodržují. Pravidelně se pouť kona před slavností Nanebevzetí Páně.  Po atentátu na Heydricha byla zakázána, ale přesto šlo 12 poutníků, i  když nemohli jít společně. Mimořádná  situace nastala i v roce 1945, kdy  z důvodu obsazení obce byla pouť přesunuta  na sv.Petra a Pavla.   V roce 1921 věnovali farníci obraz, který maloval významný mallíř Eduard Neuman podle skutečně žijících  občanů.

Svěcení praporu obce 1998

P. Obdržálek, velký hudebník a skladatel kostelních písní působil v obci 1886-1891 a  stál u zrodu břestské kapely, která doprovázela poutníky a s hudbou se chodí dodnes.  .Před zavedením železniční trati  Brno-Přerov  se  chodívalo pěšky až do Křtin. Od  roku 1907  šlo v pátek procesí do Chropyně, odtud vlakem  do Lulče a  dále  pěšky  do Račic, kde se nocovalo. V sobotu v časných ranních  hodinách vychází procesí  do Křtin.  Návrat  poutníků  je v neděli v odpoledních  hodinách.

V roce 1998  byl  ve Křtinách  posvěcen  děkanem Prnkou  prapor obce .  

 

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

Slavnost Božího Těla

Slavnost  Božího  Těla  je  pohyblivý svátek a odvíjí se od Velikonočních  svátků.  Termín  připadá  na  čtvrtek a v obci se  u  některých domů  a před farní budovou staví oltáříčky. Po skončení Mše svaté  se jde procesím k jednotlivým domům.

 

Oltáříček u domu čp.20           Před farní budovou         U domu čp. 9         U domu řp. 71