#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Rybáři - Břest                        

 

rybník Losky

 

Rybářské závody na rybníku Losky v červenci 2010:

Obec Břest na základě vydaného povolení k užívání stavby rybníka v lokalitě „Losky“ stanoví podmínky pro jeho užívání.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci 10.5.2007

M Í S T N Í    R Y B Á Ř S K Ý   Ř Á D

Platí pro „ rybník Losky“ v k. ú. Břest

Loví se : kapr, amur ,tolstolobik,
štika, sumec,bílá ryba
Hájeno celoročně: lín, candát
Povolená míra:
KAPR- 45– 65 cm –nadměrné vracíme vodě
AMUR - 55cm
TOLSTOLOBIK – 50 cm
BÍLÁ RYBA - bez omezení
ŠTIKA- míra 60 cm, lov od 15.6. na jednoháčem s lankem pouze 1 ks ročně
SUMEC – bez omezení – lov sumce povolen na rybičku od 15 let
- Lov je povolen na dvě udice maximálně se dvěma návazci, Mládež do 15ti let smí chytat na jednu udici pod dozorem osoby starší 18 let a to pouze do 20.00 hodin.

Ustanovení a povinná rybářská výbava:
PEAN, KLÍŠŤKY, METR, PODBÉRÁK, VEZÍREK/nejméně se dvěma kruhy/, VIDLIČKY.
Je zakázáno řezat vidličky z rostoucích porostů a svévolně poškozovat a ničit břehové porosty.

DOBA LOVU SE STANOVUJE TAKTO

od 15.dubna – květen 5 – 22 
červen – září 5 – 24 
říjen – listopad 6 – 20

Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích :
Oprávněný k lovu musí mít u sebe - „ Povolenku a přehled o úlovcích „ .
Přehled o úlovcích je povinen odevzdat nejpozději do 10.1. následujícího roku na obecní úřad . V případě, že tak neučiní, nebude mu vystavena další povolenka.

POKYNY PRO LOV
Před započetím lovu je držitel povinen nesmazatelným způsobem zapsat datum a místo lovu. V jednom kalendářním týdnu si může ponechat 1 kapra nebo amura. Bílá ryba bez omezení.
Po ponechání si mírové ryby je lovící povinnen ihned zapsat do záznamu označení druhu a délky ryby. Ryba vložena do vezírku je považována za ponechanou. Je zakázáno ponechávat rybu za účelem pozdější výměny za rybu větší. Není povoleno darovat rybu přímo u vody druhé osobě.
V případě neúspěšného lovu kolonku proškrkněte.
Povolenka je nepřenosná - nesmí se půjčovat druhé osobě.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Každý rybář je povinen na místě udržovat pořádek.
Je zakázáno rozdělávat oheň, ponechávat na místě odpadky, nebo je dokonce odhazovat do vody.
Do celé lokality remízku je zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel. Parkování povoleno před vjezdem do této lokality.

PRÁVO KONTROLY

Právo kontrolovat mají členové zastupitelstva obce a osoby, které se prokáží povolením obecního úřadu.

PORUŠENÍ RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU SE TRESTÁ ODEJMUTÍM POVOLENKY

Každý rybář je povinen se s rybářským řádem obeznámit a neznalost řádu neomlouvá.

Schváleno Zastupitelstvem obce 25.4.2007